Zaključen Ugovor za izvođenje radova odvodnje oborinskih i otpadnih voda u gradu Lukavcu