Zaključen Sporazum o saradnji na realizaciji finansijske pomoći djeci oboljeloj od dijabetesa – tip 1 sa područja općine Lukavac