Zaključci sa vanredne sjednice OV Lukavac – 31.08.2018