U toku realizacija projekta deminiranja na području općine Lukavac