Javne nabavke

2021. godina


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


69. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA VODOVODNE MREŽE U INDUSTRIJSKOJ ZONI

 • Obavještenje o nabvci broj: 719-1-2-102-3-136/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 24.09.2021.

68. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NOVELIRANJA DIJELA ULICE 8. MART OD BISTARAČKE ULICE DO PRUŽNOG PRELAZA SA IZRADOM KRUŽNOG TOKA NA KRIŽANJU ULICA 8. MART, BISTARAČKA I PRVOMAJSKA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-101-3-133/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 20.09.2021. godine. 

67. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA SANACIJE OBJEKTA ZGRADE STARE ŽELJEZNIČKE STANICE U LUKAVCU (NACIONALNI SPOMENIK BiH)

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-100-3-132/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 20.09.2021.godine.

66. IZRADA ENERGETSKOG AUDITA JAVNIH OBJEKATA U OPĆINI LUKAVAC

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-99-3-130/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 16.09.2021. godine.

65. NABAVKA INFORMATIČKE OPREME

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-96-3-126/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 07.09.2021. godine.

64. NABAVKA RAKETA ZA PROTUGRADNU ZAŠTITU NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


63. NABAVKA I UGRADNJA DISPEČERSKOG STOLA SA PRATEĆOM OPREMOM ZA POTREBE OPERATIVNOG CENTRA LUKAVAC


62. NABAVKA OPREME ZA DEKORACIJU GRADA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-89-3-116/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 19.08.2021. godine.

61. NABAVKA OPREME ZA NAPLATU PARKINGA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-88-3-114/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 18.08.2021.godine.

60. ODRŽAVANJE SOFTVERA ZA UPRAVLJANJE RADOM PISARNICE, ELEKTRONSKE UPRAVE, E-VIJEĆA, OBRAČUN KOMUNALNIH NAKNADA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za  održavanje softvera za upravljanje radom pisarnice, elektronske uprave, e-vijeća, obračun komunalnih naknada i upravljanja ljudskim resursima,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 02.09.2021. godine


59. NABAVKA USLUGA ZA VRŠENJE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA REZERVOARA BERKOVICE V=100 m I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODA NASELJA “STAMBENE” U MZ GORNJE JARUŠKE


58. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


57. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU – ULICA TITOVA DO POSLOVNE ZONE – DOPNICA I OD KOMORE Kc1 DO T4


56. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME


55. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA ULIČNE RASVJETE U MZ POLJICE GORNJE I BABICE (GRALJEVAC-FRKIĆI)


54. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA POTPORNIH ZIDOVA U MZ KRUŠEVICA


53. NABAVKA NOVOG NAVALNOG VATROGASNOG KAMIONA NA FINANSIJSKI LIZING

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-1-80-3-105/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 05.08.2021. godine.

52. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA RADOVE NA REKONSTRUKCIJI DIJELA ULICE LUKAVAČKIH BRIGADA OD PRUŽNOG PRELAZA DO PRIKLJUČENJA NA ULICU MUHAMEDA H.USKUFIJA I BISTARAČKU ULICU

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-79-3-104/21 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 05.08.2021. godine.

51. IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI I ENERGETSKOG AUDITA ZA INSTALACIJU NOVIH ENERGETSKI EFIKASNIH SISTEMA JAVNE RASVJETE U OPĆINI LUKAVAC


50. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NOVIH TROTOARA (OBOSTRANO) I PARKIRNIH MJESTA U ULICI SEPTEMBARSKOJ I ULICI PATRIOTSKOG  FRONTA I IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA NA TRGU SLOBODE


49. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA-ULICA LUKAVAČKIH BRIGADA DIONICA 3


48. UREĐENJE PROSTORIJA VATROGASNOG DOMA U LUKAVCU


47. NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA HIDRANTSKU MREŽU

 • Obavještenje o nabavci broj : 719-7-1-71-3-91/21  objavljeno na portalu javnih nabavki dana 19.07.2021. godine.
 • Odluka o poništenju

46. IZGRADNJA RAMPI ZA PRISTUP OSOBA SA INVALIDITETOM


45. NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA IZGRADNJE VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA U OPĆINI LUKAVAC


44. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanja programa  DataNova za potrebe Općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 21.07.2021. godine.


43. NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA NASELJA “POLJICE  GORNJE” – NASTAVAK RADOVA


42. ASFALTIRANJE DIJELA CESTE U INDUSTRIJSKOJ ZONI I NASIPANJE KAMENIM MATERIJALOM PROTUPOŽARNIH CESTA, OPĆINA LUKAVAC


41.USLUGE FIKSNE TELEFONIJE


40. OSIGURANJE VOZILA I PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


39. OGLAŠAVANJE U DNEVNIM NOVINAMA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-60-3-78/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 24.06.2021.godine.
 • Odluka o izboru

38. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA SANACIJE OBJEKTA ZGRADE STARE ŽELJEZNIČKE STANICE U LUKAVCU (NACIONALNI SPOMENIK BiH)


37. NABAVKA RADOVA NA ČIŠĆENJU KORITA RIJEKA


36. ZAMJENA STOLARIJE I REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U MZ HRVATI


35. NABAVKA RAKETA ZA PROTUGRADNU ZAŠTITU NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


34. NABAVKA GUMA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE


33.NABAVKA KOMPRESORA ZA ZRAK


32. NABAVKA MATERIJALA I PRIBORA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA

 • Obavještenje o nabavci broj : 719-7-1-51-3-64/21  objavljeno na portalu javnih nabavki dana 31.05.2021. godine.
 • Odluka o izboru

31. REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA


30. IZVOĐENJE RADOVA ISTRAŽNOG BUŠENJA I IZVEDBE EKSPLOATACIONOG BUNARA SA UGRADNJOM BUNARSKE KONSTRUKCIJE U MZ TURIJA


29. INTERVENTNO ČIŠĆENJE KORITA POTOKA LUKAVČIĆ OD MOSTA KOD OBJEKTA “SPARTAK” NIZVODNO cca 300 m


28. NABAVKA USLUGA UZORKOVANJA I FIZIČKO – HEMIJSKE ANALIZE VODE


27. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE GIS SOFTVERA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za urbanizam, prostorno uređenje i zaštita okoliša, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanje GIS softvera,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 09.06.2021.godine.


26. PROVOĐENJE HITNIH MJERA SANACIJE DIJELA ŠTETA NASTALIH PRIRODNOM ILI DRUGOM NESREĆOM


25. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU – ULICA SKENDERA KULENOVIĆA


24. ODRŽAVANJEPUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-2-41-3-57/21 objavljeno na Portalu javnih nabavki 12.05.2021.godine.
 • Odluka o izboru

23. ODRŽAVANJE I REMONT VATROGASNIH KAMIONA


22. NABAVKA VATROGASNIH RADNIH UNIFORMI


21. NABAVKA MATERIJALNO-TEHNIČKIH SREDSTAVA ZA RAD CIVILNE ZAŠTITE


20. IZRADA ELABORATA ZA POSTAVLJANJE POSEBNIH OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJABRZINE KRETANJA VOZILA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


19. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ODVODNJE FEKALNIH I POVRŠINSKIH VODA U MZ LUKAVAC MJESTO, OPĆINA LUKAVAC


18. NABAVKA ULTRAZVUČNIH UREĐAJA ZA JZU “DOM ZDRAVLJA” LUKAVAC“


17. NABAVKA DIŠNIH IZOLACIONIH I PROTIVPOŽARNIH APARATA


16. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA


15. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU SOFTVERA ZA OBRAČUN KOMUNALNIH NAKNADA


14. REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA


13. RADOVI NA OGRAĐIVANJU SPORTSKOG POLIGONA U MZ DEVETAK


12. REKONSTRUKCIJA KROVA NA DOMU KULTURE U MZ PURAČIĆ


11. NABAVKA RADOVA NA ČIŠĆENJU KORITA RIJEKA


10. IZGRADNJA RAMPI ZA PRISTUP OSOBA SA INVALIDITETOM


9. ČIŠĆENJE ADMINISTRATIVNE ZGRADE I PROSTORIJA ORGANA UPRAVE I PROFESIONALNE VATROGASNE JEDINICE


8. NABAVKA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA


7. Nadzor nad izvođenjem radova-objekata: Lokalni putevi, vodosnadbijevanje, ulična rasvjeta, toplifikaciona mreža i ostali građevinski objekti

 • Obavještenje o nabavci broj : 719-1-2-9-3-36/21 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 22.03.2021. godine.
 • Odluka o izboru

6. NABAVKA KOMPRESORA ZA ZRAK


5. NUŽNA SANACIJA DIJELA KORITA KRUŠEVAČKOG POTOKA IZGRADNJOM POTPORNOG  ZIDA NA JAVNOJ KOMUNIKACIJI U MZ DOBOŠNICA DONJA, LOKALITET KOD KUĆE HUSEINOVIĆ ŠAHBAZA


4. NABAVKA RASADNIČKIH PROIZVODA


3. RUŠENJE POSTOJEĆEG MOSTA OŠTEĆENOG U POPLAVAMA 2018. GODINE I IZGRADNJA NOVOG MOSTA NA KRUŠEVAČKOM POTOKU

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-4-3-32/21 objavljeno na portalu javnih nabavki 18.03.2021. godine i ispravka obavještenja broj: 719-1-3-4-8-40/21 objavljena 29.03.2021. godine.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

2. NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI SPOMEN OBILJEŽJA, REKONSTRUKCIJI I SANACIJI PRILAZNE STAZE


1. Tehnička zaštita ljudi i imovine Općne Lukavac


NABAVKA USLUGA IZ ANEXA II DIO B

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH  USLUGA


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU „USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU“ ZA POTREBE OPĆINE LUKAVAC ZA 2021.GODINU.  


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU  USLUGA „STRUČNOG USAVRŠAVANJA-RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE“ ZA UPOSLENIKE OPĆINE LUKAVAC ZA 2021. GODINU


2020. godina


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


NABAVKA USLUGA IZ ANEXA II DIO B

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH  USLUGA


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU „USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU“ ZA POTREBE OPĆINE LUKAVAC ZA 2020.GODINU.  


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU  USLUGA „STRUČNOG USAVRŠAVANJA-RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE“ ZA UPOSLENIKE OPĆINE LUKAVAC ZA 2020. GODINU


59. NABAVKA USLUGA ZA FIZIČKU ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC 


58. NABAVKA SOFTVERSKIH LICENCI ZA ZAŠTITU PODATAKA


57. NABAVKA RADOVA NA  PROŠIRENJU TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU(ULICA ARMIJE BIH)

 • Obavještenje o nabavci broj : 719-1-3-78-3-119/20 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 07.12.2020. godine.
 • Odluka o izboru

56. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA VIDEO NADZORA U GRADU LUKAVCU


55. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG SOFTVERA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za budžet i finansije, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci usluga za održavanje finansijskog i geodetskog softvera, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 05.11.2020.godine.


54. NABAVKA MATERIJALA I PRIBORA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE


53. NABAVKA KAFE, ČAJA, ŠEĆERA, MINERALNE VODE, NEGAZIRANE VODE, SOKA ZA 2021.GODINU


52. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA NOVELIRANJA PARKOVSKE POVRŠINE ISPRED JU OBDANIŠTA LUKAVAC, IZRADU GLAVNOG PROJEKTA JAVNE NEKATEGORISANE CESTE U LUKAVAC MJESTU I IZRADU GLAVNOG PROJEKTA POTPORNOG ZIDA PORED POTOKA JELOVAC U MZ DEVETAK UZ LOKALNI ASFALTNI PUT


51. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA REZERVOARA ZA PITKU VODU U MZ BERKOVICA I GLAVNOG PROJEKTA VODOSNABDIJEVANJA U MZ  JARUŠKE (STAMBENE)


50. NABAVKA GORIVA ZA 2021. GODINU


49. NABAVKA JARBOLA I ZASTAVA


48. NABAVKA RADOVA ZA IZGRADNJU IGRALIŠTA (SPORTSKOG POLIGONA) NA PARCELI OZNAČENOJ KAO k.č. 2523/2 KO LUKAVAC


47. REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U MZ MODRAC


46. NABAVKA USLUGA ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH RADNIKA ZA 2021. GODINU


45. OBAVJEŠTENJE ZA REKONSTRUKCIJU BAZE PODATAKA OPĆINSKOG MATIČNOG REGISTRA NAKON GUBITKA PODATAKA USLJED DJELOVANJA ZLONAMJERNOG SOFTVERA (RANSOMWARE)

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci usluga za rekonstrukciju baze podataka općinskog matičnog registra nakon gubitka podataka usljed djelovanja zlonamjernog softvera (ransomware), te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 12.10.2020. godine.


44. NABAVKA BANKARSKIH USLUGA


43. NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2021.GODINU


42. NABAVKA ČAMCA


41. Nabavka usluge za izradu projektne dokumentacije uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta na području K.O. Milino Selo i K.O.Brijesnica Donja


40. NABAVKA VATROOTPORNIH LADIČARA I POLICA ZA ARHIVSKU GRAĐU


39. NABAVKA RADIO KOMUNIKACIJSKE OPREME I SREDSTAVA ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE LUKAVAC


38. NABAVKA „PAMETNIH“ KLUPA


37. NABAVKA OPREME ZA DEKORACIJU JAVNIH POVRŠINA


36. NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


35. NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA


34. NABAVKA RADOVA ZA MODERNIZACIJU I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


33. NABAVKA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


32. NABAVKA USLUGA REVIZIJE PROJEKATA


31. NABAVKA RADOVA NA INTERVENTNOM ČIŠĆENJU KORITA RIJEKE JALE OD MATINOG BRODA DO ŽELJEZNOG MOSTA U DUŽINI CCA 800m


30. NABAVKA ZASTAVA I GRBOVA


29. Izvođenje radova na realizaciji tehničko-tehnoloških projekata za radove čišćenja i uređenja otvorenih kanala za odvodnjavanje


28. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME I BETONSKIH CIJEVI


27. UREĐENJE I ČIŠĆENJE POSTOJEĆEG OTVORENOG KANALA ZA ODVODNJAVANJE SA IZRADOM PROPUSTA U NASELJU KRTOVA I LOKALITET SPREČKO POLJE


26. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


25. NABAVKA OPREME (KOPIR APARAT)


24. NABAVKA ZASTAVA I GRBOVA


23. NABAVKA MATERIJALA I PRIBORA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA


22. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PUTA I PARKINGA KOD ZGRADE OPĆINE I POSTAVLJANJE OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA U GRADU I PORED OSNOVNIH ŠKOLA U OPĆINI LUKAVAC


21. NABAVKA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


20. NABAVKA RADOVA ZA NUŽNU SANACIJU REGULISANJA ODVODNJE OBORINSKIH VODA


19. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA
U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i clana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac­, Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko ­invalidsku zaštitu kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci usluga za održavanje programa Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i matičnih knjiga državljana) za potrebe općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00­14:00 sati, zaključno sa 24.06.2020. godine.


18. NABAVKA USLUGA ZA OSIGURANJE VOZILA I PZO


17. NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


16. NABAVKA USLUGA OGLAŠAVANJA U DNEVNIM NOVINAMA


15. ODRŽAVANJE I REMONT VATROGASNIH KAMIONA


14. ČIŠĆENJE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC 


13. NABAVKA KOPIR APARATA , TELEFONA I FAX APARATA ZA POTREBE MZ LUKAVAC GRAD


12. NABAVKA RADOVA NA ČIŠĆENJU KORITA RIJEKE JALE


11. NABAVKA APARATA ZA ČIŠĆENJE VODOM POD PRITISKOM 


10. MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC 


9. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA NA NOVELIRANJU PRIZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE OPĆINE LUKAVAC-ŠALTER SALA


8. NABAVKA UREĐAJA ZA KONTROLU PRISTUPA I EVIDENCIJE RADNOG VREMENA


7. NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


6. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-12-3-32/20 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 09.03.2020. godine.
 • Odluka o poništenju

5. IZGRADNJA POLIGONA KOD ŠKOLE U MZ ORAHOVICA


4. ODRŽAVANJE I REMONT VATROGASNIH KAMIONA


3. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA PUTA I PARKINGA KOD ZGRADE OPĆINE I POSTAVLJANJE OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA U GRADU I PORED OSNOVNIH ŠKOLA U OPĆINI LUKAVAC


2. NABAVKA USLUGA ZA VRŠENJE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA-OBJEKATA: LOKALNI PUTEVI, VODOSNABDIJEVANJE, ULIČNA RASVJETA, TOPLIFIKACIONA MREŽA I OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI


1. NABAVKA RASADNIČKIH PROIZVODA (BILJE, SADNICE, LUKOVICE, GRMLJE, DRVEĆE)


2019. godina


Pozivi za stručno usavršavanje za 2019. godinu


67. NABAVKA SOFTVERA ZA OVJERU POTPISA I RUKOPISA


66. NABAVKA RADOVA ZA IZRADU I REKONSTRUKCIJU PRIMARNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U MZ PURAČIĆ (FAZA II)


65. NABAVKA USLUGA REVIZIJE PROJEKATA


64. NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA DJEČIJA IGRALIŠTA


63. NABAVKA USLUGA ZA TEHNIČKU ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC


62. NABAVKA USLUGA ZA FIZIČKU ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC


61. NABAVKA USLUGA ZA REVIZIJU PROJEKTA DIGITALNOG SISTEMA RADIO KOMUNIKACIJA ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE LUKAVAC


60. PROŠIRENJE TOPLOVODNE MREŽE U LUKAVCU


59. Nabavka radova za zamjenu uzemljenja na objektu pumpne stanice u MZ Jaruške


58. Nabavka usluga izrade Glavnog projekta za postrojenje za odvajanje čvrstog otpada i RDF-a i postrojenje ostataka čvrstog otpada

 • Obavještenje o nabavci broj. 719-1-2-80-3-116/10 obavljeno na posrtalu javnih nabavki dana 28.10.2019. godine  i ispravka obavještenja o nabavci broj: 719-1-2-80-8-139/19 od 31.12.2019. godine.
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

57. NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC ZA 2020. GODINU


56. NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2020. GODINU


55. NABAVKA OPREME ZA MZ LUKAVAC GRAD (KOPIR APARAT, FAX I FIKSNI TELEFON)


54. NABAVKA USLUGA ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH RADNIKA ZA 2020. GODINU


53. Nabavka roba: kafa, čaj, šećer, mineralna voda, negazirana voda i sok


52. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG SOFTVERA

 U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za budžet i finansije kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanje finansijskog i geodetskog softvera za potrebe općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 25.10.2019. godine.


51. NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI ŠKOLSKOG POLIGONA U MZ ORAHOVICA


50. NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI DIONICE KANALA SFI-1 ZA PRIKUPLJANJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA GRADSKOG PODRUČJA LUKAVCA-CENTAR 1


49. NABAVKA GORIVA ZA 2020. GODINU


48. NABAVKA USLUGA ZA REVIZIJU PROJEKTA DIGITALNOG SISTEMA RADIO KOMUNIKACIJA ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE LUKAVAC


47.NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI GRADSKE PJEŠAČKE ZONE U LUKAVCU


46. NABAVKA RADOVA ZA NUŽNU SANACIJU REGULISANJA ODVODNJE OBORINSKIH VODA LOKALITETA KOD AMBULANTE U MZ ORAHOVICA


45. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA UPOSLENIH OPĆINE LUKAVAC


44. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA KORITA RIJEKE TURIJE-II FAZA


43. NABAVKA RADOVA NA SANACIJI CESTOVNE OPREME NA PUTEVIMA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


42. NABAVKA RADOVA NA ODRŽAVANJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


41. NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


40. POSTAVLJANJE OBJEKATA NA CESTI RADI SMANJENJA BRZINE KRETANJA VOZILA U GRADU LUKAVCU I PORED OSNOVNIH ŠKOLA U OPĆINI LUKAVAC


39.NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI GRADSKE PJEŠAČKE ZONE U LUKAVCU


38. NABAVKA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PUTA U MZ PROKOSOVIĆI


37. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU GLAVNIH PROJEKATA VODOVODNE MREŽE I TO:

 • IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA VODOVODNE MREŽE U INDUSTRIJSKOJ ZONI –LOT1
 • IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VODOVODNE MREŽE ZA STAMBENO-POSLOVNE OBJEKTE U NASELJU TEHNIKA-LOT2
 • IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODNE MREŽE U NASELJU BOKAVIĆI-LOT3

36. NUŽNA SANACIJA REGULISANJA ODVODNJE OBORINSKIH VODA NA JAVNOJ KOMUNIKACIJI U MZ GNOJNICA


35. NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI ŠKOLSKOG POLIGONA U MZ ORAHOVICA


34. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ PURAČIĆ


33. MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE Lukavac 


32. ČIŠĆENJE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


31. SANACIJA MONTAŽNOG DIJELA ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


30. NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


29. NABAVKA RADOVA NA SANACIJI PUTA U MZ KRTOVA II


28. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac-Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko invalidsku zaštitu kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanja programa  Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i matičnih knjiga državljana)   za potrebe općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 39, tel: 035 366 753 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 06.06.2019. godine.


27. NABAVKA USLUGA OGLAŠAVANJA U DNEVNIM NOVINAMA


26. NABAVKA RADOVA NA RUŠENJU I UKLANJANJU OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


25. NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA I PZO I TO:  LOT 1-NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA I LOT 2-NABAVKA USLUGA ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


24. NABAVKA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH UNIFORMI


23. NABAVKA TONERA


22. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ POLJICE


21. ČIŠĆENJE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


20. NABAVKA RADOVA NA UTOPLJAVANJU OŠ DOBOŠNICA


19. ODRŽAVANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


18. Nabavka kancelarijskog namještaja: Nabavka radnih stolova i ormara –LOT1 i Nabavka stolica –LOT2


17. NABAVKA MLAZNICA, REDUCIRA, SPOJNICA I METLANICA ZA GAŠENJE POŽARA-LOT 1 i NABAVKA PJENE ZA GAŠENJE POŽARA-LOT 2


16. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I OPREME I BETONSKIH CIJEVI


15. NABAVKA USLUGA ZA VRŠENJE REVIZIJE PROJEKTOVANJA OBJEKATA: LOKALNI PUTEVI, VODOSNABDIJEVANJE, ULIČNA RASVJETA, TOPLIFIKACIONA MREŽA I OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI


14. NABAVKA OPREME ZA DJEČIJA IGRALIŠTA


13. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA KORITA RIJEKE TURIJE-II FAZA


12. NABAVKA GUMA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE


11. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE SISTEMA RADIO KOMUNIKACIJA ZA POTREBE  CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE LUKAVAC


10. Nabavka usluga za izradu Glavnog projekta, studije i elaborata za izgradnju cestovnog mosta preko rijeke Jale na putu Bistarac-Kiseljak


9. REKONSTRUKCIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE LUKAVAC


8. NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA OBJEKATA 


7. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ POLJICE


6. NABAVKA RADOVA NA UTOPLJAVANJU OŠ DOBOŠNICA 


5. OSIGURANJE VOZILA DACIA DUSTER COMFORT I CITROEN C-ELYSEE I  AUTO PRIKOLICE ZA PREVOZ ČAMACA


4. IZGRADNJA  SPOMEN OBILJEŽJA U MZ PURAČIĆ

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-4-3-25/19 od 18.02.2019. godini.
 • Ispravka obavještenja broj: 719-1-3-4-8-34/19 objavljena dana 28.02.2019. godine.
 • Odluka o poništenju postupka

3. NABAVKA MATERIJALA I PRIBORA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE


2. ČIŠĆENJE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


1. NABAVKA TONERA


2018. godina


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


88. Nabavka usluga za održavanje i popravku vatrogasnih kamiona


87. NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE


86. NABAVKA USLUGA FIKSNE TELEFONIJE


85. NABAVKA RADOVA NA UTOPLJAVANJU OŠ DOBOŠNICA


84. NABAVKA USLUGA NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA


83. NABAVKA GUMA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE I TERETNA MOTORNA VOZILA


82. NABAVKA RAČUNARSKE OPREME


81. Nabavka usluga kontinuiranog pregleda i ispitivanja vatrogasne opreme i vatrogasnih sredstava


80. NABAVKA PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA


79. Nabavka radova za izgradnju zida na koritu rijeke Kruševica u MZ Kruševica


78. NABAVKA RADOVA BUŠENJA TLA I PRIPREMNIH RADOVA ZA INSTALIRANJE AUTOMATSKE STANICE ZA KONTINUIRANI MONITORING PODZEMNIH VODA


77. IZRADA REGULACIONOG PLANA „LUKAVAC GRAD CENTAR 1 I CENTAR 2“ I URBANISTIČKOG PROJEKTA „GRADSKA PJEŠAČKA ZONA U LUKAVCU


76. NABAVKA GPS UREĐAJA, BATERIJE ZA TOTALNU STANICU I ŠTAPA ZA PRIZMU


75POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA TEHNIČKE ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC


74. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA ZA FIZIČKU ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC


73. NABAVKA ZASTAVA, JARBOLA, KOPLJA I POSTOLJA ZA ZASTAVE


72. NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


71. Nabavka roba: kafa, šećer, čaj, sok, mineralna voda, prirodna negazirana voda i mlijeko za kafu


70. NABAVKA USLUGA NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA


69. Nabavka radova za nabavku i ugradnju elektromaterijala na bunaru BT-1 rezervoar sa pratećim objektima u MZ Turija


68. NABAVKA GUMA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE


67. NABAVKA GORIVA ZA 2019. godinu


66. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE SISTEMATSKOG PREGLEDA UPOSLENIH OPĆINE LUKAVAC


65. Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala, tonera i obrazaca za 2019. godinu


64. Nabavka usluga za održavanje i popravku vatrogasnih kamiona


63. KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH RADNIKA ZA 2019. godinu


62. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ POLJICE


61. NABAVKA RADOVA ZA BUŠENJE TLA I PRIPREMNIH RADOVA ZA INSTALIRANJE AUTOMATSKE STANICE ZA KONTINUIRANI MONITORING PODZEMNIH VODA


60. Obavještenje za održavanje finansijskog i geodetskog softvera

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i clana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci usluga za održavanje finansijskog i geodetskog softvera, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama Općine Lukavac, kancelarija bro] 72, tel: 035 366 725 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 15.10.2018.godine.


59. NABAVKA CISTERNE ZA VODU ZA STRUKTURE Z/s CIVILNE ZAŠTITE I AUTOPRIKOLICE ZA TRANSPORT ČAMACA ZA SPAŠAVANJE


58. Nabavka radova za rekonstrukciju zgrada u vlasništvu Općine Lukavac  i  uređenje i završetak objekta skladišta Civilne zaštite sa izradom projekta izvedenog stanja


57. Nabavka usluga za izradu softvera za geoinformacioni sistem-GIS


56. Nabavka usluga za izradu softvera za potpunu informatizaciju poslovanja


55. Nabavka radova na utopljavanju OŠ Dobošnica, Općina Lukavac


54. Nabavka deset intervencijskih vatrogasnih uniformi


53. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA ASFALTNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC  U MJESNIM ZAJEDNICAMA:  LUKAVAC GRAD,  LUKAVAC MJESTO, BISTARAC I POLJICE  I RADOVI NA MAKADAMSKIM PUTEVIMA U MJESNIM ZAJEDNICAMA: BERKOVICA, BIKODŽE I BRIJESNICA DONJA


52. Nabavka opreme i sredstava za službu zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom-ronilačka suha odijela i pododijela


51. MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC U MZ Tabaci, MZ Lukavac Mjesto, MZ Lukavac Grad, MZ Bikodže, MZ Turija, MZ Modrac,MZ Krtova i MZ Orahovica


50. NABAVKA USLUGA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA


49. RUŠENJE I UKLANJANJE OBJEKATA I GRAĐEVINA PO INSPEKCIJSKOM RJEŠENJU


48. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ POLJICE


47. IZGRADNJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ PURAČIĆ

 • Obavještenje o nabavci broj: 719-1-3-69-3-85/18  objavljeno na portalu javnih nabavki dana 08.08.2018. godine.
 • Odluka o poništenju

46. NABAVKA RADOVA NA SAKUPLJANJU, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA IZ DIJELA MZ DOBOŠNICA, SA LOKALITETA  FUDBALSKOG STADIONA, OPĆINA LUKAVAC


45. NABAVKA UNIFORMI ZA VATROGASCE I JEDINICU CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE


44. Nabavka radova za izvođenje radova istražnog bušenja i izvedbe eksploatacionog bunara EDB-1 sa ugradnjom bunarske konstrukcije u MZ Prokosovići, Općina Lukavac


43. Nabavka radova za izradu projekta istražnog bušenja i eksploatacionog bunara BDD-3 sa ugradnjom bunarske konstukcije i izgradnjom potisnog voda sa radovima u MZ Donja Dobošnica, Općina Lukavac


42. REKONSTRUKCIJA ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE LUKAVAC


41. UREĐENJE I ZAVRŠETAK OBJEKTA SKLADIŠTA CZ SA IZRADOM PROJEKTA IZVEDENOG STANJA


40. IZGRADNJA NOVOG MOSTA U MZ KRUŠEVICA


39. Izgradnja vodovodnih priključaka u ulicama: Sprečanska, Lukavačka, Kratine


38. ELEKTRIFIKACIJA STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA “ZPE12-13”


37. Nabavka radova za radove bušenja i izrade elaborata istražnih hidrogeoloških bušotina prognozne dubine bušenja 100 M ± 15 % sa projektom izvedbe hidrogeoloških objekata (bunar) na slijedećim lokacijama: MZ Gnojnica, Kruševica, Gornja Dobošnica, Devetak, Šikulje-Prline, Puračić i Tabaci


36. NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME


35. NABAVKA RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC 


34. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA UREĐENJA KORITA POTOKA UGAR, POTOKA LUKAVČIĆ I RIJEKE TURIJE


33. Nabavka usluga za održavanje i popravku vatrogasnih kamiona


32. Nabavka radova na skupljanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda iz dijela MZ Dobošnica, sa lokaliteta fudbalskog stadiona, Općina Lukavac


31. Nabavka usluga revizije projektovanja objekata


30. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Panjik i Milino Selo


29. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Huskići, Bistarac Gornji i Lukavac Mjesto


28. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Prokosovići i Bikodže


27. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Babice, Poljice, Jaruške i Turija


26. Nabavka radova za proširenje vrelovodne mreže u ulici Patriotskog Fronta, priključenje crkve Sv. Ante Padovanskog u Lukavcu, priključenje zgrade Arkada na sistem daljinskog grijanja i proširenje vrelovodne mreže u ulici Patriotskog Fronta br.21.


25. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Puračić i Devetak


24. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ Lukavac Grad


23. Nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete u MZ  Dobošnica Donja, Kruševica i Gnojnica.


22. Uspostava daljinskog upravljanja na vodovodnom sistemu vodosnadbijevanja MZ Jaruške Gornje, Općina Lukavac


21. UREĐENJE I ASFALTIRANJE DIJELA PUTA BOKAVIĆI-KISELJAK


20. NABAVKA USLUGA PROJEKTOVANJA OBJEKATA


19. NABAVKA USLUGA ZA IZRADU IZVEDBENIH PROJEKATA MOSTOVA I PROJEKATA IZVEDENOG STANJA 


18. USLUGE OGLAŠAVANJA U DNEVNIM NOVINAMA


17. NABAVKA OPREME ZA DJEČIJA IGRALIŠTA 


16. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA PRIKLJUČENJA SDG LUKAVAC INDIVIDUALNIH, KOLEKTIVNIH, STAMBENIH OBJEKATA I POSLOVNIH PROSTORA U GRADSKOJ ZONI LUKAVCA


15. ODRŽAVANJE CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


14. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA I DOCUNOVA

  U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanja programa  Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i matičnih knjiga državljana)  i Docunova (program za elektronsko vođenje predmeta) za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 72, tel: 035 366 752 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 11.06.2018.godine.


13. REKONSTRUKCIJA PUTNOG PRAVCA DEVETAK-PURAČIĆ


12. NABAVKA TONERA


11. ODRŽAVANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


10. REKONSTRUKCIJA CESTE-POPREČNI SPOJ TITOVE I ULICE KULE


9. OSIGURANJE VOZILA, VATROGASNIH KAMIONA, PUNO KASKO OSIGURANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA i PZO


8. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I BETONSKIH CIJEVI


7. IZGRADNJA NOVOG MOSTA U MZ KRUŠEVICA


6. IZGRADNJA VODOVODNIH PRIKLJUČAKA U ULICAMA: SPREČANSKA,LUKAVAČKA I KRATINE


5. NABAVKA USLUGA NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA


4. ELEKTRIFIKACIJA STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA ZPE12-13


3. ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE LUKAVAC


2. NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA URBANISTIČKOG PROJEKTA“GRADSKA PJEŠAČKA ZONA U LUKAVCU”


1. ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA U GRADU LUKAVAC


2017. godina


 Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


50. IZRADA PROJEKTA VIŠENAMJENSKOG VREDNOVANJA KORIŠTENJA I ZAŠTITE ZEMLJIŠTA I IZRADA KARTE UPOTREBNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA 


49. REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE

U skladu sa članom 24. stav (1) tačka a) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci dodatnih radova na rekonstrukciji zgrade Općine, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama Općine Lukavac, kancelarija broj 73., tel 035/366-724, od 08:00-14:00, zaključno sa 12.01.2018. godine.


48. USLUGE PLATNOG PROMETA, VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I ELEKTRONSKO BANKARSTVO


47. NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


46. PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI ŠKOLSKA


45. NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA URBANISTIČKOG PROJEKTA “GRADSKA PJEŠAČKA ZONA U LUKAVCU”


44. ODRŽAVANJE I POPRAVKA VATROGASNIH KAMIONA


43. Nabavka kafe, šećera, čaja u filter vrećicama, sokova, mineralne vode, prirodne negazirane vode i mlijeka za kafu


42. ODRŽAVANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA ZA 2018. GODINU

41. IZGRADNJA KRAKA ZA PRIKLJUČAK NOVOIZGRAĐENOG DISTRIBUTIVNOG VODA NA VODOVODNU MREŽU U PURAČIĆU

40. REKONSTRUKCIJA CESTA

39. NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA

38. KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH U OPĆINI LUKAVAC

37. IZGRADNJA REZERVOARA ZA PITKU VODU V=100 m3 I TLAČNOG VODA-BUNAR BT-1 REZERVOAR SA PRATEĆIM OBJEKTIMA, REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PUMPNE STANICE I ELEKTRO PROJEKAT U MZ TURIJA, OPĆINA LUKAVAC

36. NABAVKA BEZOLOVNOG BENZINA 95 BAS EN 228 I DIZELA BAS EN 590

35. NABAVKA GUMA ZA AUTOMOBILE

34. NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2018. GODINU

33. MAŠINSKO ISJECANJE ASFALTNIH POVRŠINA TROTOARA, STAZA I PRELAZA NA TRASI CJEVOVODA(DEBLJINE D=6-12CM)NA IZGRADNJI VODOVODA U MZ POLJICE GORNJE

32. SANACIJA ODRONA NA GNOJNIČKOM POTOKU IZNAD DOMA PENZIONERA OŠTEĆENOG U POPLAVAMA 2014. GODINE i IZRADA PLOČASTOG PROPUSTA U MZ TURIJA (KIŠIĆI) SA PROKOPOM POTOKA U DUŽINI 300,00 m1 (OSNOVNO KORITO) OŠTEĆENOG U POPLAVAMA 2014.GODINE

31. NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

30. IZGRADNJA KRAKA ZA PRIKLJUČAK NOVOIZGRAĐENOG DISTRIBUTIVNOG VODA NA VODOVODNU MREŽU U PURAČIĆU

29. IZRADA GLAVNIH PROJEKTA UREĐENJA KORITA POTOKA LUKAVČIĆ, BISTARAC, MEDNICA I CEROVAC

28. ELEKTRIFIKACIJA STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA ZPE12-13

27. ODRŽAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPĆINE LUKAVAC

26. ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG SOFTVERA
U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanje finansijskog i geodetskog softvera,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 366 725 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 19.10.2017.godine.

25. ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA U GRADU LUKAVAC

24. USLUGE OBAVEZNOG I POTPUNOG KASKO OSIGURANJA VOZILA

23. REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE ULICE BRANILACA BOSNE  I DIJELA ULICE TRG SLOBODE  U LUKAVCU, UGRADNJA  MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU MREŽU U MZ PANJIK i PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE U NASELJIMA POLJICE DONJE I ZASJEKE, DOBOŠNICA

22. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I BETONSKIH CIJEVI

21. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA OBORINSKIH I KANALIZACIONIH OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODNE MREŽE SA STUDIJOM ZA IZDAVANJE PVS

20. KREDITNO ZADUŽENJE OPĆINE LUKAVAC

19. ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA U GRADU LUKAVAC

18. NABAVKA VOZILA

17. NABAVKA GUMA ZA VATROGASNA VOZILA

16. NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I BETONSKIH CIJEVI

15. SANACIJA/REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKOG POLIGONA U MZ TURIJA

14. REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U NASELJU POLJICE GORNJE

13. ODRŽAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPĆINE LUKAVAC

12. UREĐENJE POLIGONA ZA OBUKU VATROGASACA

11. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC

10. RADOVI ADMINISTRATIVNOG IZVRŠENJA RJEŠENJA PO NALOGU URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE INSPEKCIJE

9. OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA I DOCUNOVA
 U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanja programa Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i matičnih knjiga državljana) i Docunova (program za elektronsko vođenje predmeta) za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 366 725 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 14.06.2017.godine.

8. USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA

 7. Bakteriološka analiza vode za piće, mikrobiološka analiza hrane, bakteriološka analiza briseva sa radnih površina i ruku i hemijska analiza vode za piće

 6. PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGIĆA

 5. OSIGURANJE VOZILA, VATROGASNIH KAMIONA, PUNO KASKO OSIGURANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA i PZO

 4. NABAVKA USLUGA PLATNOG PROMETA, VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I ELEKTRONSKO BANKARSTVO

 3. ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE LUKAVAC

 2. ODRŽAVANJE I POPRAVKA VATROGASNIH KAMIONA ZA 2017. GODINU

 1. REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE LUKAVAC I SANACIJA I RENOVIRANJE PROSTORIJA MZ LUKAVAC GRAD

 2016. godina


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


36. NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


35. NABAVKA KAFE, ŠEĆERA, ČAJEVA, SOKA, MINERALNE I PRIRODNE NEGAZIRANE VODE


34. ODRŽAVANJE I POPRAVKA VATROGASNIH KAMIONA


33. SERVISIRANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


32. KOLETIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH


31. PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGIĆA


30. REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


29. NABAVKA GORIVA ZA 2017. godinu


28. NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2017. GODINU


27. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PRIMARNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U NASELJU POLJICE GORNJE I FAZA, OPĆINA LUKAVAC I  IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PRIMARNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U NASELJU PURAČIĆ, I FAZA OPĆINA LUKAVAC


26. UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA POTOKA KRUŠEVAČKA RIJEKA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA IZ 2014. GODINE


25. IZGRADNJA / SANACIJA 9 STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNO UGROŽENIH ROMSKIH PORODICA U OPĆINI LUKAVAC (RA 2014)


24. ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

U skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci za usluge: Održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa za potrebe Općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama Općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 13.10.2016. godine.


23. IZRADA IDEJNOG PROJEKTA VODOSNABDIJEVANJA NASELJA DEVETAK, OPĆINA LUKAVAC


22. UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA POTOKA LIPOVAC


21. ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

OBAVJESTENJE ZA ODRZAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

 U skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci za usluge: Održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa za potrebe općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 07.09.2016. godine.


20. PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGIĆA


19. NUŽNA REGULACIJA PROKOPA RIJEKE TURIJE OD MOSTA U MOSOROVCU DO UŠĆA U JEZERO, OPĆINA LUKAVAC


18. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA SANACIJU I ZATVARANJE DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINE LUKAVAC I IZGRADNJU PRATEĆIH SADRŽAJA PRILAGOĐENIH REGIONALNOM KONCEPTU ODLAGANJA-II FAZA


17. IZGRADNJA OKNA ZA MJERNU ZONU BROJ 9 i  IZGRADNJA VODOVODNIH PRIKLJUČAKA U ULICAMA: SPREČANSKA, LUKAVAČKA i KRATINE


16. OSIGURANJE VOZILA, VATROGASNIH KAMIONA, PUNO KASKO OSIGURANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA i PZO


15. NABAVKU ROBA ZA ELEKTRIFIKACIJU STAMBENIH  JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA „ZPE12-13“


14. IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA i REKONSTRUKCIJE ULIČNE RASVJETE „ULICA BRANILACA BOSNE-BREMEN PLAC I IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ULIČNE RASVJETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LUKAVAC


13. ODRŽAVANJE  NOVA PROGRAMSKOG PAKETA, A KOJI OBUHVATA PROGRAME DATANOVA (PROGRAM ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA ROĐENIH, MATIČNIH KNJIGA UMRLIH, MATIČNIH KNJIGA VJENČANIH I KNJIGA DRŽAVLJANA) I PROGRAM DOCUNOVA (PROGRAM ZA ELEKTRONSKO VOĐENJE PREDMETA)

OBAVJESTENJE ZA ODRZAVANJE NOVA  PROGRAMSKOG PAKETA, KOJI OBUHVATA PROGRAME DATANOVA I DOCUNOVA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci za usluge : Održavanje NOVA  programskog paketa, a koji obuhvata programe Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i knjiga državljana)  i Docunova (program za elektronsko vođenje predmeta) za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 16.05.2016.godine.


12. IZRADA ELABORATA ZASTITE OD BUKE SA IZRAĐENOM KARTOM BUKE


11. REGULACIJA RIJEKE SPREČE U LUKAVCU


10. IZGRADNJA ULIČNE RASVJETE U MZ PROKOSOVIĆI (Torine)


9. NABAVKA I UGRADNJA OPREME  ZA PROTUPROVALNI SISTEM ZA ARHIVU I GLAVNU ZGRADU OPĆINE, VATRODOJAVNI SISTEM ZA GLAVNU ZGRADU I ARHIVU OPĆINE I VIDEONADZORNI SISTEM ZA GLAVNU ZGRADU OPĆINE LUKAVAC


8. ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE NA PERIOD OD DVIJE GODINE


7. REVIZIJA IZVEDBENOG PROJEKTA ODVODNJE OBORINSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA LUKAVCA, GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SUDA I GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU 9 STAMBENIH JEDINICA ROMA


6. IZGRADNJA KROVA NA DOMU KULTURE U MZ DOBOŠNICA DONJA, ADAPTACIJA-PRETVARANJE DOMA KULTURE U MJESNU AMBULANTU U MZ DOBOŠNICA GORNJA I SANACIJA JEDNOG STAMBENOG OBJEKATA-KUĆE U MZ ROSULJE


5. ASFALTIRANJE PARKINGA IZMEĐU ULICA TITOVA, BRANILACA BOSNE,ARMIJE BIH I ULICE U INDUSTRIJSKOJ ZONI U LUKAVCU


4. POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI DOMA KULTURE U MZ BISTARAC DONJI


3. OBAVEZNO OSIGURANJA VATROGASNOG VOZILA MARKE CHEVROLET


2. SERVISIRANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


1. ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC NA PERIOD OD DVIJE GODINE

 2015. godina


30. Planovi nabavki Javnih ustanova


29. NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE


28. NABAVKA KAFE, ŠEĆERA, ČAJA, SOKA, MINERALNE I PRIRODNE NEGAZIRANE VODE


27. KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH


26. NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2016. GODINU


25. IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA UREĐENJE KORITA RIJEKE SPREČE, KRUŠEVAČKOG I GNOJNIČKOG POTOKA I ELABORATA ZA HITNU SANACIJU KORITA RIJEKE TURIJE


24. Asfaltiranje dionice puta u Devetaku i u Lukavcu


23. Nabavka goriva


22. NUŽNA SANACIJA ŠIKULJAČKE RIJEKE U CENTRU MZ ŠIKULJE


21. IZRADA PROJEKATA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURNE MREŽE U LUKAVCU


20. Asfaltiranje dionice puta u Devetaku i u Lukavcu


19. Povećanje energetske učinkovitosti Doma kulture u MZ Bistarac Donji


18. Nabavka vatrootpornih ormara


17. OBAVJESTENJE ZA ODRZAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

 U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci za usluge : Održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 17.09.2015.godine.


16. Sanacija šteta od poplava na lokalitetu starog korita rijeke Spreče (Čišćenje starog korita rijeke Spreče)


15. Sanacija oštećenja obale rijeke Turije u svrhu zaštite izvorišta u MZ Turija, Bunar BT1


14. Asfaltiranje dionice puta u Devetaku i u Lukavcu


13. Proširenje i rekonstrukcija toplifikacione mreže u Lukavcu – I Faza ponovljeni postupak


12. Nabavka vatrootpornih ormara


11. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 9 stambenih jedinica Roma (RA 2014) i izrada projekta za rekonstrukciju zgrade Općinskog suda Lukavac


10. Izvođenje radova za izradu istražnih hidrogeoloških bušotina u svrhu obezbjeđenja potrebnih količina pitke vode na području Općine Lukavac 


9. Osiguranje vozila, vatrogasnih kamiona, puno kasko osiguranje vozila, osiguranje sportske hale i PZO.


8. Asflatiranje puteva u MZ Poljice Donje, Devetak i u Lukavcu


7. Bakteriološka analiza vode za piće, mikrobiološka analiza hrane, bakteriološka analiza briseva sa radne površine i hemijska analiza vode za piće


6. Izgradnja vodovoda u naselju Kuljen, općina Lukavac 


5. Povećanje energetske učinkovitosti Doma kulture u MZ Bistarac Donji


4. Upravljanje gubicima vode u vodovodnom sistemu Lukavac i rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže u vodovodnim sistemu Lukavac


3. Proširenje i rekonstrukcija toplifikacione mreže u Lukavcu – I Faza


2. Održavanje cesta i drugih infrastrukturnih objekata na području Općine Lukavac


1. Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija 6 stambenih jedinica u Općini Lukavac u okviru projekta zbrinjavanja romskih porodica


2014. godina.