Tenderi

2018. godina


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


2017. godina


 Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE

U skladu sa članom 24. stav (1) tačka a) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci dodatnih radova na rekonstrukciji zgrade Općine, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama Općine Lukavac, kancelarija broj 73., tel 035/366-724, od 08:00-14:00, zaključno sa 12.01.2018. godine.


USLUGE PLATNOG PROMETA, VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I ELEKTRONSKO BANKARSTVO


NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI ŠKOLSKA


NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA URBANISTIČKOG PROJEKTA “GRADSKA PJEŠAČKA ZONA U LUKAVCU”


ODRŽAVANJE I POPRAVKA VATROGASNIH KAMIONA


Nabavka kafe, šećera, čaja u filter vrećicama, sokova, mineralne vode, prirodne negazirane vode i mlijeka za kafu


ODRŽAVANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA ZA 2018. GODINU

IZGRADNJA KRAKA ZA PRIKLJUČAK NOVOIZGRAĐENOG DISTRIBUTIVNOG VODA NA VODOVODNU MREŽU U PURAČIĆU

REKONSTRUKCIJA CESTA

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA

KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH U OPĆINI LUKAVAC

IZGRADNJA REZERVOARA ZA PITKU VODU V=100 m3 I TLAČNOG VODA-BUNAR BT-1 REZERVOAR SA PRATEĆIM OBJEKTIMA, REKONSTRUKCIJA OBJEKTA PUMPNE STANICE I ELEKTRO PROJEKAT U MZ TURIJA, OPĆINA LUKAVAC

NABAVKA BEZOLOVNOG BENZINA 95 BAS EN 228 I DIZELA BAS EN 590

NABAVKA GUMA ZA AUTOMOBILE

NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2018. GODINU

MAŠINSKO ISJECANJE ASFALTNIH POVRŠINA TROTOARA, STAZA I PRELAZA NA TRASI CJEVOVODA(DEBLJINE D=6-12CM)NA IZGRADNJI VODOVODA U MZ POLJICE GORNJE

SANACIJA ODRONA NA GNOJNIČKOM POTOKU IZNAD DOMA PENZIONERA OŠTEĆENOG U POPLAVAMA 2014. GODINE i IZRADA PLOČASTOG PROPUSTA U MZ TURIJA (KIŠIĆI) SA PROKOPOM POTOKA U DUŽINI 300,00 m1 (OSNOVNO KORITO) OŠTEĆENOG U POPLAVAMA 2014.GODINE

NABAVKA RAČUNARSKE OPREME

IZGRADNJA KRAKA ZA PRIKLJUČAK NOVOIZGRAĐENOG DISTRIBUTIVNOG VODA NA VODOVODNU MREŽU U PURAČIĆU

IZRADA GLAVNIH PROJEKTA UREĐENJA KORITA POTOKA LUKAVČIĆ, BISTARAC, MEDNICA I CEROVAC

ELEKTRIFIKACIJA STAMBENIH JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA ZPE12-13

ODRŽAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPĆINE LUKAVAC

ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG SOFTVERA
U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanje finansijskog i geodetskog softvera,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 366 725 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 19.10.2017.godine.

ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA U GRADU LUKAVAC

USLUGE OBAVEZNOG I POTPUNOG KASKO OSIGURANJA VOZILA

REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE ULICE BRANILACA BOSNE  I DIJELA ULICE TRG SLOBODE  U LUKAVCU, UGRADNJA  MATERIJALA ZA NISKONAPONSKU MREŽU U MZ PANJIK i PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE U NASELJIMA POLJICE DONJE I ZASJEKE, DOBOŠNICA

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I BETONSKIH CIJEVI

IZRADA GLAVNIH PROJEKATA OBORINSKIH I KANALIZACIONIH OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODNE MREŽE SA STUDIJOM ZA IZDAVANJE PVS

KREDITNO ZADUŽENJE OPĆINE LUKAVAC

ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA U GRADU LUKAVAC

NABAVKA VOZILA

NABAVKA GUMA ZA VATROGASNA VOZILA

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I BETONSKIH CIJEVI

SANACIJA/REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKOG POLIGONA U MZ TURIJA

REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U NASELJU POLJICE GORNJE

ODRŽAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPĆINE LUKAVAC

UREĐENJE POLIGONA ZA OBUKU VATROGASACA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE FIZIČKE I TEHNIČKE ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE OPĆINE LUKAVAC

 RADOVI ADMINISTRATIVNOG IZVRŠENJA RJEŠENJA PO NALOGU URBANISTIČKO-GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE INSPEKCIJE

 OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE PROGRAMA DATANOVA I DOCUNOVA
 U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci usluga za održavanja programa Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i matičnih knjiga državljana) i Docunova (program za elektronsko vođenje predmeta) za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 366 725 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 14.06.2017.godine.

 USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA

 Bakteriološka analiza vode za piće, mikrobiološka analiza hrane, bakteriološka analiza briseva sa radnih površina i ruku i hemijska analiza vode za piće

 PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGIĆA

 OSIGURANJE VOZILA, VATROGASNIH KAMIONA, PUNO KASKO OSIGURANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA i PZO

 NABAVKA USLUGA PLATNOG PROMETA, VOĐENJE DEPOZITNOG RAČUNA I ELEKTRONSKO BANKARSTVO

 ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE LUKAVAC

 ODRŽAVANJE I POPRAVKA VATROGASNIH KAMIONA ZA 2017. GODINU

 REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE LUKAVAC I SANACIJA I RENOVIRANJE PROSTORIJA MZ LUKAVAC GRAD

 2016. godina


Planovi javnih nabavki Javnih ustanova


NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


NABAVKA KAFE, ŠEĆERA, ČAJEVA, SOKA, MINERALNE I PRIRODNE NEGAZIRANE VODE


ODRŽAVANJE I POPRAVKA VATROGASNIH KAMIONA


SERVISIRANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


KOLETIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH


PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGIĆA


REVIZIJA GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE OPĆINE LUKAVAC


NABAVKA GORIVA ZA 2017. godinu


NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2017. GODINU


IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PRIMARNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U NASELJU POLJICE GORNJE I FAZA, OPĆINA LUKAVAC I  IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PRIMARNE DISTRIBUTIVNE MREŽE U NASELJU PURAČIĆ, I FAZA OPĆINA LUKAVAC


UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA POTOKA KRUŠEVAČKA RIJEKA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA IZ 2014. GODINE


IZGRADNJA / SANACIJA 9 STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNO UGROŽENIH ROMSKIH PORODICA U OPĆINI LUKAVAC (RA 2014)


ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

OBAVJEŠTENJE ZA ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

U skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci za usluge: Održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa za potrebe Općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama Općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 13.10.2016. godine.


IZRADA IDEJNOG PROJEKTA VODOSNABDIJEVANJA NASELJA DEVETAK, OPĆINA LUKAVAC


UKLANJANJE KOMUNALNOG OTPADA I NANOSA IZ KORITA POTOKA LIPOVAC


ODRŽAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

OBAVJESTENJE ZA ODRZAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

 U skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja o javnoj nabavci za usluge: Održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa za potrebe općine Lukavac, te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču svakim radnim danom, u prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 07.09.2016. godine.


PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI VASE PELAGIĆA


NUŽNA REGULACIJA PROKOPA RIJEKE TURIJE OD MOSTA U MOSOROVCU DO UŠĆA U JEZERO, OPĆINA LUKAVAC


IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA SANACIJU I ZATVARANJE DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA OPĆINE LUKAVAC I IZGRADNJU PRATEĆIH SADRŽAJA PRILAGOĐENIH REGIONALNOM KONCEPTU ODLAGANJA-II FAZA


IZGRADNJA OKNA ZA MJERNU ZONU BROJ 9 i  IZGRADNJA VODOVODNIH PRIKLJUČAKA U ULICAMA: SPREČANSKA, LUKAVAČKA i KRATINE


OSIGURANJE VOZILA, VATROGASNIH KAMIONA, PUNO KASKO OSIGURANJE PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA i PZO


NABAVKU ROBA ZA ELEKTRIFIKACIJU STAMBENIH  JEDINICA RASELJENIH OSOBA I POVRATNIKA „ZPE12-13“


IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PROŠIRENJA i REKONSTRUKCIJE ULIČNE RASVJETE „ULICA BRANILACA BOSNE-BREMEN PLAC I IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ULIČNE RASVJETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LUKAVAC


ODRŽAVANJE  NOVA PROGRAMSKOG PAKETA, A KOJI OBUHVATA PROGRAME DATANOVA (PROGRAM ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA ROĐENIH, MATIČNIH KNJIGA UMRLIH, MATIČNIH KNJIGA VJENČANIH I KNJIGA DRŽAVLJANA) I PROGRAM DOCUNOVA (PROGRAM ZA ELEKTRONSKO VOĐENJE PREDMETA)

OBAVJESTENJE ZA ODRZAVANJE NOVA  PROGRAMSKOG PAKETA, KOJI OBUHVATA PROGRAME DATANOVA I DOCUNOVA

U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci za usluge : Održavanje NOVA  programskog paketa, a koji obuhvata programe Datanova (program za vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga umrlih, matičnih knjiga vjenčanih i knjiga državljana)  i Docunova (program za elektronsko vođenje predmeta) za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 16.05.2016.godine.


IZRADA ELABORATA ZASTITE OD BUKE SA IZRAĐENOM KARTOM BUKE


REGULACIJA RIJEKE SPREČE U LUKAVCU


IZGRADNJA ULIČNE RASVJETE U MZ PROKOSOVIĆI (Torine)


NABAVKA I UGRADNJA OPREME  ZA PROTUPROVALNI SISTEM ZA ARHIVU I GLAVNU ZGRADU OPĆINE, VATRODOJAVNI SISTEM ZA GLAVNU ZGRADU I ARHIVU OPĆINE I VIDEONADZORNI SISTEM ZA GLAVNU ZGRADU OPĆINE LUKAVAC


ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE NA PERIOD OD DVIJE GODINE


REVIZIJA IZVEDBENOG PROJEKTA ODVODNJE OBORINSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA LUKAVCA, GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SUDA I GLAVNOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU 9 STAMBENIH JEDINICA ROMA


IZGRADNJA KROVA NA DOMU KULTURE U MZ DOBOŠNICA DONJA, ADAPTACIJA-PRETVARANJE DOMA KULTURE U MJESNU AMBULANTU U MZ DOBOŠNICA GORNJA I SANACIJA JEDNOG STAMBENOG OBJEKATA-KUĆE U MZ ROSULJE


ASFALTIRANJE PARKINGA IZMEĐU ULICA TITOVA, BRANILACA BOSNE,ARMIJE BIH I ULICE U INDUSTRIJSKOJ ZONI U LUKAVCU


POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI DOMA KULTURE U MZ BISTARAC DONJI


OBAVEZNO OSIGURANJA VATROGASNOG VOZILA MARKE CHEVROLET


SERVISIRANJE I POPRAVKA PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA


ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC NA PERIOD OD DVIJE GODINE

 2015. godina


Planovi nabavki Javnih ustanova


NABAVKA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE ZGRADE


NABAVKA KAFE, ŠEĆERA, ČAJA, SOKA, MINERALNE I PRIRODNE NEGAZIRANE VODE


KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH


NABAVKA POTROŠNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA, TONERA I OBRAZACA ZA 2016. GODINU


IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA UREĐENJE KORITA RIJEKE SPREČE, KRUŠEVAČKOG I GNOJNIČKOG POTOKA I ELABORATA ZA HITNU SANACIJU KORITA RIJEKE TURIJE


Asfaltiranje dionice puta u Devetaku i u Lukavcu


Nabavka goriva


NUŽNA SANACIJA ŠIKULJAČKE RIJEKE U CENTRU MZ ŠIKULJE


IZRADA PROJEKATA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURNE MREŽE U LUKAVCU


Asfaltiranje dionice puta u Devetaku i u Lukavcu


Povećanje energetske učinkovitosti Doma kulture u MZ Bistarac Donji


Nabavka vatrootpornih ormara


OBAVJESTENJE ZA ODRZAVANJE FINANSIJSKOG I GEODETSKOG PROGRAMSKOG PAKETA

 U skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) i člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Lukavac, kao ugovorni organ  ima namjeru provesti pregovarački postupak bez objave obavještenja  o javnoj nabavci za usluge : Održavanje finansijskog i geodetskog programskog paketa za potrebe općine Lukavac,  te da se tenderska dokumentacija za navedenu nabavku može učiniti dostupnom svakom zainteresiranom kandidatu/ponuđaču  svakim radnim danom, u  prostorijama općine Lukavac, kancelarija broj 65, tel: 035 554 025 od 08:00-14:00 sati, zaključno sa 17.09.2015.godine.


Sanacija šteta od poplava na lokalitetu starog korita rijeke Spreče (Čišćenje starog korita rijeke Spreče)


Sanacija oštećenja obale rijeke Turije u svrhu zaštite izvorišta u MZ Turija, Bunar BT1


Asfaltiranje dionice puta u Devetaku i u Lukavcu


Proširenje i rekonstrukcija toplifikacione mreže u Lukavcu – I Faza ponovljeni postupak


Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju 9 stambenih jedinica Roma (RA 2014) i izrada projekta za rekonstrukciju zgrade Općinskog suda Lukavac


Izvođenje radova za izradu istražnih hidrogeoloških bušotina u svrhu obezbjeđenja potrebnih količina pitke vode na području Općine Lukavac 


Osiguranje vozila, vatrogasnih kamiona, puno kasko osiguranje vozila, osiguranje sportske hale i PZO.


Asflatiranje puteva u MZ Poljice Donje, Devetak i u Lukavcu


Bakteriološka analiza vode za piće, mikrobiološka analiza hrane, bakteriološka analiza briseva sa radne površine i hemijska analiza vode za piće


Izgradnja vodovoda u naselju Kuljen, općina Lukavac 


Povećanje energetske učinkovitosti Doma kulture u MZ Bistarac Donji


Upravljanje gubicima vode u vodovodnom sistemu Lukavac i rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže u vodovodnim sistemu Lukavac


Proširenje i rekonstrukcija toplifikacione mreže u Lukavcu – I Faza


Održavanje cesta i drugih infrastrukturnih objekata na području Općine Lukavac


Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija 6 stambenih jedinica u Općini Lukavac u okviru projekta zbrinjavanja romskih porodica


2014. godina


 

Leave your comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *