Služba za KSPBIZRL

Služba za komunalno-stambene poslove, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica (Hamzić Edin, dipl.ing.rud.)

 1. Odsjek za komunalno-stambene poslove i raseljena lica
 2. Odsjek boračko-invalidske zaštite
 3. Odsjek za razvoj komunalne infrastrukture, građevinsko zemljište, komunalne i druge naknade

E-mail: sluzba-ksbizrl@lukavac.ba

Služba za komunalno-stambene poslove, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica vrši sljedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i stambene djelatnosti, poslova raseljenih lica i boračko invalidske zaštite;
 • izrađuje nacrte propisa i druge opšte i pojedinačne akte iz djelokruga Službe;
 • prikuplja podatke i vodi službene evidencije svih stambenih jedinica na području općine Lukavac, poslovnih prostora, garaža kao i evidencije upravitelja zgrada;
 • prikuplja podatke i vodi evidencije o stambenom fondu općine i prostoru namijenjenom za alternativni smještaj izbjeglih i raseljenih lica;
 • utvrđuje obveznike i visinu komunalne naknade za korištenje građevinskog zemljišta;
 • izrađuje i realizuje planove i projekte razvoja općine (sanacija,rekonstrukcija i modernizacija) komunalne infrastrukture;
 • rješava u prvostepenom postupku o pravu na ličnu i porodičnu invalidninu, invalidski dodatak i dodatak za tuđu njegu i pomoć vojnih invalida;
 • prati propisane službene evidencije, te izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • priprema analitičke i planske dokumente o društvenom i ekonomskom razvoju općine;
 • obavlja poslove statistike, plana analize i lokalnog ekonomskog razvoja općine;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti komunalne i stambene oblasti, kao i boračko invalidske zaštite;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.