Služba za IP

Služba za inspekcijske poslove (Jasmina Dedić, dipl. ing.)

E-mail: sluzba-ip@lukavac.ba

Služba za inspekcijske poslove općine Lukavac vrši slijedeće poslove:

  • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti sanitarne, građevinske, komunalne, tržišne i ugostiteljsko-turističke inspekcije;
  • vrši inspekcijski nadzor provođenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti inspekcija iz prethodne alineje;
  • prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem;
  • učestvuje u postupku izdavanja sanitarne saglasnosti i ekshumacije;
  • vrši upravni nadzor nad izgradnjom infrastrukturnih objekata čiji je investitor općina Lukavac;
  • sarađuje sa nadležnim sudovima i tužilaštvima;
  • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.