Služba za BF

Služba za budžet i finansije (Hrvatović Zuhdija, dipl.ecc.)

 1. Odsjek za budžet
 2. Odsjek za finansije
 3. Odsjek za javne nabavke

E-mail: sluzba-bif@lukavac.ba

Služba za budžet i finansije vrši slijedeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti finansija i računovodstva;
 • provodi i prati postupak javnih nabavki u skladu sa zakonom;
 • vrši popis imovine, prava i novčanih sredstava izuzev fizičkog popisa koji vrši Komisija;
 • podnosi nadležnim organima finansijsko-računovodstvene izvještaje;
 • izrađuje Nacrt i Prijedlog budžeta i Odluke o izvršenju budžeta;
 • utvrđuje i prati dinamiku izvršenja Budžeta;
 • predlaže uravnoteženje Budžeta;
 • vrši doznaku sredstava budžetskim korisnicima;
 • vrši finansijske poslove za potrebe Općinskog vijeća, općinskog Načelnika, općinskih Službi, Službe za operativno-tehničke poslove, Općinskog pravobranilaštva i Teritorijalne vatrogasne jedinice;
 • vrši finansijsko i materijalno knjigovodstvo, računovodstveno planiranje, računovodstvenu analizu, računovodstveno informisanje i druge računovodstvene poslove;
 • izrađuje finansijske planove i godišnje obračune;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.