Sastanak kod općinskog načelnika: Predstavljanje izdavačkog projekta „Razvoj kreativnosti i prevencija poremećaja u ponašanju djece predškolskog uzrasta“