SAOPŠTENJE ZA MEDIJE: Umjetnici sa invaliditetom slikaju za BiH bez mina, barijera i žrtava