Radovi na priključenju Crkve Sv. Ante Padovanskog na sistem centralnog grijanja u toku