Radna tijela OV

Komisija za izbor, imenovanje i administrativna pitanja

 

Komisija za Statut, propise i predstavke i zaštitu prava i sloboda

 

Komisija za  boračka pitanja

 

Komisija za stambeno komunalne poslove, poslove MZ i  zaštitu okoliša

 

-Komisije za pitanja mladih, obrazovanje, kulturu i sport:

 

-Komisija za jednakopravnost spolova:

    

-Komisija za odlikovanja i priznanja:

Komisija za ekologiju: