Program rada

Program rada Općinskog vijeća Lukavac možete snimiti na svoj računar kao word dokument.