Preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona