Predavanje na temu: „Mjesto i uloga zdravstvenog savjeta u zaštiti prava pacijenata“.