Potpisan Protokol o saradnji između JU Centra za kulturu Lukavac, FCL Lukavac i Općine Lukavac