Podrška realizaciji projekta Socijalni dan u organizaciji Asocijacije srednjoškolaca u BiH