Početak radova u krugu Obdaništa po projektu Watsan