Općinski vijećnici

Spisak vijećnika Općinskog vijeća Lukavac saziv 2016.-2020. godina

RB Ime i prezime   e-mail adresa Telefon

1

Ermin Jusufović       SDA erminjusufovic@hotmail.com 061-393-996
2 Teufik Arapčić         SDA teufik.arapcic@bih.net.ba 061-136-740
3 Nedim Kurtić           SDA kurtic.nedim@gmail.com 061-728-103
4 Admir Mosorović     SDA aida-mujkic@hotmail.com 061-196-127
5 Šaban Bećić             SDA saban974@hotmail.com 061-296-974
6 Admir Turkić            SDA admir.turka@gmail.com 061-232-498
7 Mirnes Brkić            SDA mirnes_fajol@hotmail.com 061-856-201
8 Munir Memić            SDA   061-162-139
9 Aldina Mahmutović  SDA aldina.mahmutovic@mail.com 062-930-046
10 Zikrija Nurković       SDA   061-950-905
11 Sabina Bećirović      SDA sabinabecirovic1988@hotmail.com 061-881-055
12 Sead Kasumović      SDA Sead_Kasumovic@hotmail.com 061-667-062
13 Adem Mahovkić       SDP adem.mahovkic@bih.net.ba 062-271-032
14 Hajrudin Hodžić      SDP hajrudin_sdp67@hotmail.com 061-635-965
15 Jakub Mahovkić      SDP jakub.mahovkic@hotmail.com 061-814-887
16 Dragan Todorović    SDP todorovicdiv@hotmail.com 061-630-405
17 Hasan Ibrakić         SDP haso-dem@yahoo.com 061-258-804
18 Almir Sakić            S BiH almir.sakic@yahoo.com 061-766-643
19 Dževdet Osmanbegović S BiH osmanbegovicdzevdet@gmail.com 061-175-952
20 Mihad Sakić        S BiH mihad.sakic@hotmail.com 062-200-848
21 Emir Imamović           DF emir.imamovic@live.com 061-720-335
22 Dajana Čolić              DF colic.dajana@gmail.com 061-817-379
23 Alen Nuhić                 DF alen.nuhic1981@gmail.com 061-428-618
24 Jasminka Memić     SBB jasminka.memic@yahoo.com 061-681-393
25 Amela Krnjić            SBB amela_husic@yahoo.com 061-704-318
26 Pašan Murselović    SBB pasan.murselovic@gmail.com 061-743-305
27 Kenan Omerdić Ujedinjeni za Lukavac omerdic7kenan@hotmail.com 061-411-215
28 Zijad Mašić Ujedinjeni za Lukavac   061-858-302
29 Sulejman Brkić Dosta je bilo sulejmanbrkic66@gmail.com 062-292-327

 

30 Mehmed Suljić Nac. manjine unija.roma@bih.net.ba 061-275-695
31 Ramiz Frljanović Nac. manjine fr.fr70@yahoo.com 061-195-979