Općinski načelnik u posjeti lukavačkoj kompaniji „Mikron – metalno“ d.o.o.