Općina Lukavac nastavlja sa pružanjem pomoći osobama bez zdravstvenog osiguranja