Uprava, društvene djelatnosti, mladi i BIZ

Da bi našim građanima olakšali i uštedili vrijeme, nudimo vam bazu elektronskih zahtjeva različite namjene. Svaki od njih možete ispuniti kod kuće i donijeti u šalter salu.

 

 

 1. Alternativni smještaj za domicilne
 2. Alternativni smještaj za raseljene
 3. Dodjela novčanih sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije
 4. Dodjela stipendija – fakulteti
 5. Dodjela stipendija – Romi
 6. Dodjela stipendija – Romi – sportisti
 7. Dodjela stipendija – sportisti
 8. Dodjela stipendija – srednja škola
 9. Dodjela stipendija – studenti i učenici
 10. Dodjela stipendija – učenici generacije i studenti sa prosjekom 9 i više
 11. Ispravka – dopuna podataka u matičnoj knjizi
 12. Izmjena rješenja BIZ
 13. Izrada ili nabavka ortopedskih pomagala
 14. Jednokratna pomoć u slučaju smrti
 15. Lijekovi, sanitetski materijal i dezinfekciona sredstva za RVI
 16. Naknada sredstava za nadgrobni spomenik
 17. Naknadni upis u MKR
 18. Naknadni upis u MKU
 19. Obavezno zdravstveno osiguranje
 20. Ocjena vojnog invaliditeta u svrhu korištenja povlastice za nabavku motornog vozila
 21. Premija zdravstvenog osiguranja
 22. Preseljenje spisa
 23. Prestanak prava na porodičnu invalidninu
 24. Prevoz stvari raseljenih lica
 25. Prijava za sklapanje braka
 26. Prijava za upis podataka u matičnu knjigu
 27. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – lično
 28. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – lično – PS1941
 29. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – porodično
 30. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – porodično – PS1941
 31. Priznavanje prava na porodičnu invalidninu
 32. Priznavanje prava na porodičnu invalidninu iza umrlog RVI
 33. Priznavanje prava RVI
 34. Subvencioniranje mjesečnih karata
 35. Troškovi dženaze za umrle korisnike BIZ-e
 36. Troškovi prevoza na liječenje
 37. Upis činjenica u matičnu knjigu
 38. Uputa na banjsko liječenje
 39. Utvrđivanje novog procenta vojnog invaliditeta
 40. Zahtjev Min. TK-duže liječenje
 41. Zahtjev Min.TK – udžbenici
 42. Zahtjev Min.TK – za JNP
 43. ZAHTJEV ZA BESPOVRATNA SREDSTVA
 • Oblast kultura
 1. Program rada KUD i ansambli 
 2. VANREDNI PROJEKTI IZDAVAČKA
 3. MANIFESTACIJA DANI OPĆINE I OSTALE ZNAČAJNE MANIFESTACIJE
 4. Novi kriteriji za kulturu 2014.
 5. KUD I ANSAMBLI – IZVJEŠTAJI
 6. IZVJEŠTAJ MAJSKI DANI
 7. OBRASCI ZA MANIFESTACIJE MAJSKI DANI
 8. APLIKACIONI SET ZA KANDIDOVANJE USVOJENIH MEMORIJALNIH MANIFESTACIJA
 9. Kandidovanje novih memorijalnih manifestacija
 10. Nabavka opreme KUD i JU
 11. NABAVKA OPREME KUD I JU – IZVJEŠTAJ
 12. APLIKACIJA ZA ODLAZAK U INOSTRANSTVO KUD
 13. FINALNI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA ODLASKA U INOSTRANSTVO
 14. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – udruženja od značaja
 15. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ – udruženja osoba sa invaliditetom
 16. Zahtjev potraživanja udruženja sa invaliditetom
 17. Novokandidovane manifestacije -opći interes
 18. Opći interes usvojenih manifestacija
 19. VANREDNI PROJEKTI
 20. VANREDNI PROJEKTI – KULTURA
 • Oblast Sport
 1. Aplikacija za klub od općeg interesa -klubovi
 2. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – klubovi
 3. Aplikacija za klub od općeg interesa -klubovi
 4. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – klubovi
 5. Izvještaj – memorijalne manifestacije
 6. Kandidovanje memorijalne manifestacije – sport
 7. Izvještaj – nabavka opreme
 8. NABAVKA OPREME – SPORT
 9. Aplikacija za organizaciju i učešče na međunarodnim i domaćim takmičenjima
 10. IZVJEŠTAJ – MEĐUNARODNA SARADNJA
 11. Potraživanja i izvještaji – savezi
 12. IZVJEŠTAJ – vanredni projekat sport
 13. VANREDNI PROJEKTI pomoć klubovima