Opća uprava, privreda i društvene djelatnosti

Da bi našim građanima olakšali i uštedili vrijeme, nudimo vam bazu elektronskih zahtjeva različite namjene. Svaki od njih možete ispuniti kod kuće i donijeti u šalter salu.

 

 1. Dodjela novčanih sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije
 2. Dodjela stipendija – studenti i učenici
 3. Dodjela stipendija – učenici generacije i studenti sa prosjekom 9 i više
 4. Dodjela stipendija – sportisti
 5. Dodjela stipendija – Romi
 6. Dodjela stipendija – Romi – sportisti
 7. Eksploatacija kamena i šljunka
 8. Izjava da podnosilac nije otpuštan iz službe
 9. Izmjena rješenja o obavljanju obrta i srodnih djelatnosti
 10. Izmjena rješenja o obavljanju obrta i srodnih djelatnosti – samostalno u zajedničko
 11. Izmjena rješenja o obavljanju obrta i srodnih djelatnosti – zajedničko u samostalno
 12. Izmjena rješenja o obavljanju prevozničke djelatnosti – prevoz za vlastite potrebe registrovane djelatnosti
 13. Izmjena rješenja o obavljanju prevozničke djelatnosti – taksi prevoz
 14. Izmjena rješenja o obavljanju prevozničke djelatnosti – javni prevoz stvari
 15. Izmjena Rješenja o minimalno tehničkoj opremljenost poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – fizička lica
 16. Izmjena Rješenja o minimalno tehničkoj opremljenosti poslovnog prostora – obrt – fizička lica
 17. Izmjena rješenja o tehničkoj opremljenosti – trgovina – pravna lica
 18. Izmjena rješenja o obavljanju trgovačke djelatnosti
 19. Izmjena rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti
 20. Izvođenje estradnog programa
 21. Obavijest o početku rada
 22. Odobrenje za obavljanje obrta – Javni vanlinijski prevoz putnika
 23. Odobrenje za obavljanje obrta iz oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju
 24. Odobrenje za obavljanje obrta u izdvojenom poslovnom prostoru
 25. Odobrenje za obavljanje obrtničke i srodne djelatnosti
 26. Odobrenje za obavljanje srodne djelatnosti – mjenjački poslovi
 27. Odobrenje za zajedničko obavljanje srodne djelatnosti – mjenjački poslovi
 28. Odobrenje za rad poljoprivredne djelatnosti
 29. Odobrenje za obavljanje prevoza za vlastite potrebe
 30. Registracija trgovine unutar tržnice na malo
 31. Registracija trgovine izvan tržnice na malo
 32. Izmjena rješenja o obavljanju prevozničke djelatnosti – taksi prevoz
 33. Odobrenje za rad trgovačke djelatnosti
 34. Odobrenje za rad ugostiteljske djelatnosti
 35. Ostvarivanje novčane podrške – podsticaj – u poljoprivrednoj proizvodnji
 36. Ovjera normativa
 37. Ovjera trgovačke knjige
 38. Ovjera trgovačke knjige za obrtnike
 39. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – dodjela plastenika
 40. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – kapitalne investicije
 41. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – novi zasadi jagodastog voća
 42. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – pčelarstvo
 43. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – pčelarstvo – nabavka lijekova
 44. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – pčelarstvo – uzgoj pčelinjih zajednica
 45. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja gljiva
 46. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja krmnog bilja
 47. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja kukuruza
 48. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja povrća
 49. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru
 50. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja kornišona za industrijsku preradu
 51. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja jagoda u zaštićenom prostoru
 52. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja voća
 53. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja krošnjastog voća
 54. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – regresiranje kamata
 55. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja goveđeg mesa
 56. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – uzgoj rasplodnih junica
 57. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – uzgoj priplodnih ovaca
 58. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – muzne krave u liniji otkupa mlijeka
 59. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – vještačko osjemenjavanje plotkinja
 60. Poljoprivredna saglasnost – Promjena namjene polj. zemljišta u nepolj. svrhe
 61. Povrat takse
 62. Prenos obrtnice u slučaju kupoprodaje obrta
 63. Prijava ponovnog početka obavljanja obrtničke i srodne djelatnosti
 64. Prijava početka – nastavak obavljanja trgovačke djelatnosti
 65. Prijava za volontere
 66. Privremena odjava obrt
 67. Produženje radnog vremena
 68. Registracija MZ
 69. Saglasnost za obavljanje djelatnosti u prostoru uplatnog mjesta – kladionice – pravna lica
 70. Stalna odjava djelatnosti
 71. Stalna odjava djelatnosti – taksi prevoz
 72. Stalna odjava djelatnosti – trgovina
 73. Stalna odjava djelatnosti – po sili zakona – trgovina
 74. Subvencioniranje mjesečnih karata
 75. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – mjenjački poslovi – fizička lica
 76. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – mjenjački poslovi – pravna lica
 77. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – trgovina – fizička lica
 78. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – trgovina – pravna lica
 79. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – ugostiteljstvo – fizička lica
 80. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – ugostiteljstvo – pravna lica
 81. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – ugostiteljstvo – kampovi
 82. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – mjenjački poslovi – fizička lica
 83. Tehnička opremljenost poslovnog prostora za zajedničko obavljanje mjenjačkih poslova – fizička lica
 84. Ugostiteljske usluge na plovnom objektu
 85. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 86. Ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu
 87. Uvjerenje o obavljanju djelatnosti
 88. Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti
 89. Vodoprivredna dozvola
 90. Vodoprivredna saglasnost
 91. ZAHTJEV ZA BESPOVRATNA SREDSTVA
 92. Zakup poljoprivrednog zemljišta – državnog
 93. Zakup poljoprivrednog zemljišta – Malinjak
 94. Ispravka – dopuna podataka u matičnoj knjizi
 95. Naknadni upis u MKR
 96. Naknadni upis u MKU
 97. Prijava za sklapanje braka
 • Oblast kultura
 1. Program rada KUD i ansambli 
 2. VANREDNI PROJEKTI IZDAVAČKA
 3. MANIFESTACIJA DANI OPĆINE I OSTALE ZNAČAJNE MANIFESTACIJE
 4. Novi kriteriji za kulturu 2014.
 5. KUD I ANSAMBLI – IZVJEŠTAJI
 6. IZVJEŠTAJ MAJSKI DANI
 7. OBRASCI ZA MANIFESTACIJE MAJSKI DANI
 8. APLIKACIONI SET ZA KANDIDOVANJE USVOJENIH MEMORIJALNIH MANIFESTACIJA
 9. Kandidovanje novih memorijalnih manifestacija
 10. Nabavka opreme KUD i JU
 11. NABAVKA OPREME KUD I JU – IZVJEŠTAJ
 12. APLIKACIJA ZA ODLAZAK U INOSTRANSTVO KUD
 13. FINALNI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA ODLASKA U INOSTRANSTVO
 14. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – udruženja od značaja
 15. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ – udruženja osoba sa invaliditetom
 16. Zahtjev potraživanja udruženja sa invaliditetom
 17. Novokandidovane manifestacije -opći interes
 18. Opći interes usvojenih manifestacija
 19. VANREDNI PROJEKTI
 20. VANREDNI PROJEKTI – KULTURA
 • Oblast Sport
 1. Aplikacija za klub od općeg interesa -klubovi
 2. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – klubovi
 3. Aplikacija za klub od općeg interesa -klubovi
 4. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – klubovi
 5. Izvještaj – memorijalne manifestacije
 6. Kandidovanje memorijalne manifestacije – sport
 7. Izvještaj – nabavka opreme
 8. NABAVKA OPREME – SPORT
 9. Aplikacija za organizaciju i učešče na međunarodnim i domaćim takmičenjima
 10. IZVJEŠTAJ – MEĐUNARODNA SARADNJA
 11. Potraživanja i izvještaji – savezi
 12. IZVJEŠTAJ – vanredni projekat sport
 13. VANREDNI PROJEKTI pomoć klubovima