Opća uprava, privreda i društvene djelatnosti

Da bi našim građanima olakšali i uštedili vrijeme, nudimo vam bazu elektronskih zahtjeva različite namjene. Svaki od njih možete ispuniti kod kuće i donijeti u šalter salu.

 

 1. Dodjela novčanih sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije
 2. Dodjela stipendija – studenti i učenici
 3. Dodjela stipendija – učenici generacije i studenti sa prosjekom 9 i više
 4. Dodjela stipendija – sportisti
 5. Dodjela stipendija – Romi
 6. Dodjela stipendija – Romi – sportisti
 7. Eksploatacija kamena i šljunka
 8. Izjava da podnosilac nije otpuštan iz službe
 9. Izmjena rješenja o obavljanju obrta i srodnih djelatnosti
 10. Izmjena rješenja o obavljanju obrta i srodnih djelatnosti – samostalno u zajedničko
 11. Izmjena rješenja o obavljanju obrta i srodnih djelatnosti – zajedničko u samostalno
 12. Izmjena rješenja o obavljanju prevozničke djelatnosti – prevoz za vlastite potrebe registrovane djelatnosti
 13. Izmjena rješenja o obavljanju prevozničke djelatnosti – taksi prevoz
 14. Izmjena rješenja o obavljanju prevozničke djelatnosti – javni prevoz stvari
 15. Izmjena Rješenja o minimalno tehničkoj opremljenost poslovnog prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – fizička lica
 16. Izmjena Rješenja o minimalno tehničkoj opremljenosti poslovnog prostra – obrt – fizička lica
 17. Izmjena rješenja o tehničkoj opremljenosti – trgovina – pravna lica
 18. Izmjena rješenja o tehničkoj opremljenosti – trgovina – fizička lica
 19. Izmjena rješenja o obavljanju trgovačke djelatnosti
 20. Izmjena rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti
 21. Izvođenje estradnog programa
 22. Obavijest o početku rada
 23. Odobrenje za obavljanje obrta – Javni vanlinijski prevoz putnika
 24. Odobrenje za obavljanje obrta iz oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju
 25. Odobrenje za obavljanje obrta u izdvojenom poslovnom prostoru
 26. Odobrenje za obavljanje obrtničke i srodne djelatnosti
 27. Odobrenje za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 28. Odobrenje za obavljanje prevoza za vlastite potrebe
 29. Odobrenje za obavljanje prevozničke djelatnosti – taksi prevoz
 30. Registracija trgovine unutar tržnice na malo
 31. Registracija trgovine izvan tržnice na malo
 32. Izmjena rješenja o obavljanju prevozničke djelatnosti – taksi prevoz
 33. Odobrenje za rad trgovačke djelatnosti
 34. Odobrenje za rad ugostiteljske djelatnosti
 35. Odobrenje za zajedničko obavljanje obrtničke i srodne djelatnosti
 36. Odobrenje za obavljanje srodne djelatnosti – mjenjački poslovi
 37. Odobrenje za zajedničko obavljanje srodne djelatnosti – mjenjački poslovi
 38. Odobrenje za zajedničko obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 39. Ostvarivanje novčane podrške – podsticaj – u poljoprivrednoj proizvodnji
 40. Ovjera normativa
 41. Ovjera trgovačke knjige
 42. Ovjera trgovačke knjige za obrtnike
 43. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – dodjela plastenika
 44. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – kapitalne investicije
 45. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – novi zasadi jagodastog voća
 46. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – pčelarstvo
 47. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – pčelarstvo – nabavka lijekova
 48. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – pčelarstvo – uzgoj pčelinjih zajednica
 49. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja gljiva
 50. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja krmnog bilja
 51. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja kukuruza
 52. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja povrća
 53. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru
 54. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja kornišona za industrijsku preradu
 55. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja jagoda u zaštićenom prostoru
 56. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja voća
 57. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja krošnjastog voća
 58. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – regresiranje kamata
 59. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – proizvodnja goveđeg mesa
 60. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – uzgoj rasplodnih junica
 61. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – uzgoj priplodnih ovaca
 62. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – muzne krave u liniji otkupa mlijeka
 63. Podsticaji u oblasti poljoprivrede – vještačko osjemenjavanje plotkinja
 64. Poljoprivredna saglasnost – Promjena namjene polj. zemljišta u nepolj. svrhe
 65. Povrat takse
 66. Prenos obrtnice u slučaju kupoprodaje obrta
 67. Prijava ponovnog početka obavljanja obrtničke i srodne djelatnosti
 68. Prijava početka – nastavak obavljanja trgovačke djelatnosti
 69. Prijava za volontere
 70. Privremena odjava obrt
 71. Produženje radnog vremena
 72. Registracija MZ
 73. Saglasnost za obavljanje djelatnosti u prostoru uplatnog mjesta – kladionice – pravna lica
 74. Stalna odjava djelatnosti
 75. Stalna odjava djelatnosti – taksi prevoz
 76. Stalna odjava djelatnosti – trgovina
 77. Stalna odjava djelatnosti – po sili zakona – trgovina
 78. Subvencioniranje mjesečnih karata
 79. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – mjenjački poslovi – fizička lica
 80. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – mjenjački poslovi – pravna lica
 81. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – trgovina – pravna lica
 82. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – ugostiteljstvo – fizička lica
 83. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – ugostiteljstvo – pravna lica
 84. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – ugostiteljstvo – kampovi
 85. Tehnička opremljenost poslovnog prostora – mjenjački poslovi – fizička lica
 86. Tehnička opremljenost poslovnog prostora za zajedničko obavljanje mjenjačkih poslova – fizička lica
 87. Ugostiteljske usluge na plovnom objektu
 88. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 89. Ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu
 90. Uvjerenje o obavljanju djelatnosti
 91. Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti
 92. Vodoprivredna dozvola
 93. Vodoprivredna saglasnost
 94. ZAHTJEV ZA BESPOVRATNA SREDSTVA
 95. Zakup poljoprivrednog zemljišta – državnog
 96. Zakup poljoprivrednog zemljišta – Malinjak
 97. Ispravka – dopuna podataka u matičnoj knjizi
 98. Naknadni upis u MKR
 99. Naknadni upis u MKU
 100. Prijava za sklapanje braka
 • Oblast kultura
 1. Program rada KUD i ansambli 
 2. VANREDNI PROJEKTI IZDAVAČKA
 3. MANIFESTACIJA DANI OPĆINE I OSTALE ZNAČAJNE MANIFESTACIJE
 4. Novi kriteriji za kulturu 2014.
 5. KUD I ANSAMBLI – IZVJEŠTAJI
 6. IZVJEŠTAJ MAJSKI DANI
 7. OBRASCI ZA MANIFESTACIJE MAJSKI DANI
 8. APLIKACIONI SET ZA KANDIDOVANJE USVOJENIH MEMORIJALNIH MANIFESTACIJA
 9. Kandidovanje novih memorijalnih manifestacija
 10. Nabavka opreme KUD i JU
 11. NABAVKA OPREME KUD I JU – IZVJEŠTAJ
 12. APLIKACIJA ZA ODLAZAK U INOSTRANSTVO KUD
 13. FINALNI IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA ODLASKA U INOSTRANSTVO
 14. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – udruženja od značaja
 15. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ – udruženja osoba sa invaliditetom
 16. Zahtjev potraživanja udruženja sa invaliditetom
 17. Novokandidovane manifestacije -opći interes
 18. Opći interes usvojenih manifestacija
 19. VANREDNI PROJEKTI
 20. VANREDNI PROJEKTI – KULTURA
 • Oblast Sport
 1. Aplikacija za klub od općeg interesa -klubovi
 2. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – klubovi
 3. Aplikacija za klub od općeg interesa -klubovi
 4. Zahtjev potraživanja i izvještavanja – klubovi
 5. Izvještaj – memorijalne manifestacije
 6. Kandidovanje memorijalne manifestacije – sport
 7. Izvještaj – nabavka opreme
 8. NABAVKA OPREME – SPORT
 9. Aplikacija za organizaciju i učešče na međunarodnim i domaćim takmičenjima
 10. IZVJEŠTAJ – MEĐUNARODNA SARADNJA
 11. Potraživanja i izvještaji – savezi
 12. IZVJEŠTAJ – vanredni projekat sport
 13. VANREDNI PROJEKTI pomoć klubovima