Održana pres-konferencija u vezi neizmirenih obaveza prema Begajetu Ribiću