Održan sastanak sa stručnjakom za tretman otpadnih voda