Održan sastanak sa predstavnikom Baupartner d.o.o.