Održan sastanak sa predstavnicima SKISO „Sinovi Bosne“ Lukavac