Održan sastanak sa predstavnicima Civilne zaštite Republike Italije