Obilježena 27. godišnjica formiranja 117./223. brdske brigade ARBiH