Obavještenje o izmjeni Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade na području općine Lukavac