Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o provođenju projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“