Obavijest o izmjeni režima saobraćaja u ul. Kulina Bana