Načelnik Općine nije dao saglasnost na nezakonite izbore u JZU „Dom zdravlja“ Lukavac