Mjesne zajednice

Općina Lukavac u svom sastavu ima 33 mjesne zajednice.

Spisak predsjednika i zamjenika predsjednika mjesnih zajednica općine Lukavac.

MJESNA ZAJEDNICA BROJ TELEFONA
01. MZ BABICE  
 1. Salihović Mirzet
061/526-878
      2. Tufekčić Muhamed 062/297-223
02. MZ BERKOVICA  
 1. Fahrudin Dautović
035/575-394, 061/280-024
      2. Dautović Pejazet  
03. MZ BIKODŽE  
 1. Elvir Alić
067/173-86-88
      2. Gazetić Zijad  
04.  MZ BISTARAC DONJI  
 1. Tunjić Jozo
061/958-069
      2. Omerović Mevludin  
05. MZ BISTARAC GORNJI  
 1. Spomenko Kulić
061/728-972
      2. Đaković Ranko  
06. MZ BOKAVIĆI  
 1. Tokić Nedžad
062/356-218
     2. Halilagić Irfan  
07. MZ BRIJESNICA DONJA  
 1. Nikić Ratko
061/934-557
   
08. MZ DEVETAK  
 1. Mahmutović Abid
061-569-647
      2. Huskanović Sabit  
09. MZ DOBOŠNICA DONJA  
 1. Nurković Zikrija
061/950-905
     2. Ibrahimović Izet 061/948-922
10.  MZ DOBOŠNICA GORNJA  
 1. Lukavačkić Mirsad
035/573-142, 061/281-527
     2. Mujakić Sakib 035/573-234
11. MZ GNOJNICA  
 1. Bečić Jusuf
062/351-383
   
12. MZ HRVATI  
 1. Begić Tahir
061/945-191
     2. Suljić Nihad  
13.  MZ HUSKIĆI  
 1. Sarajlić Ibrahim
061/737-798
      2. Halilović Hajrudin 061/721-931
14. MZ JARUŠKE  
 1. Kadrić Nail
062/478-600
      2. Kadrić Ismet 062/535-734
15, MZ KRTOVA 1  
 1. Ćosić Rajko
066/672-948
        2. Todorović Dragan 061/630-405
16. MZ KRTOVA 2  
 1. Gavrić Slavko
062-657-812
      2. Milan Nedić  
17. MZ KRUŠEVICA  
 1. Hasan Ibrakić
061/258-804
      2. Hankić Hasan 061/894-575
18. MZ LUKAVAC GRAD  
 1. Hrvatović Belmir
061/348-053
      2. Haračić Damir 061/279-437
19. MZ LUKAVAC MJESTO  
 1. Delić Enver
061/881-167
      2. Šaretović Mulaga 061/683-982
20. MZ MILINO SELO  
 1. NEDO
062-310-865
     2. Popović Ljubiša  
21. MZ MODRAC  
 1. Ćosić Nedim
061/954-097
      2. Halilović Edin 061/178-503
22. MZ ORAHOVICA  
 1. Golić Fehrat
 
      2. Bajrić Emil  
23. MZ PANJIK  
 1. Nedić Miladin
065/189-889
      2. Nešić Milan 066/232-461
24.  MZ POLJICE DONJE  
 1. Fajić Ismet 
062/976-213
      2. Mujkić Kemo 062/646-684
25. MZ POLJICE GORNJE  
 1. Murgić Amir
061/315-930
      2. Delić Elvis 062/314-700
26. MZ PROKOSOVIĆI  
 1. Omerdić Nedim
061/291-057
      2. Sejfić Faik 061/104-181
27. MZ PURAČIĆ  
 1. Turkić Admir
061/232-498
   
28. MZ SIŽJE  
 1. Kulišić Ljuban
065/051-550
      2. Brano Kulišić 060/324-8607
29. MZ STUPARI  
 1. Đukanović Dragan
062/363-636
      2. Todorović Milenko 061/301-318
30. MZ ŠIKULJE – PRLINE  
 1. Subašić Fikret
061/280-236
      2. Spahić Hajrudin 061/360-190
31. MZ TABACI  
 1. Hasanhodžić Bilal
062/249-879
      2. Bajrić Suad 035/567-315
32. MZ TUMARE  
 1. Đuranović Radenko
060/333-1991
      2. Mijatović Ljubiša 060/358-2207
33. MZ TURIJA  
 1. Iljazagić Zahid
061/512-320
      2. Imamović Mensudin 061/884-948