Lokalni izbori 2020.

Lokalni izbori 2020.Privremeni birački spisak za Lokalne izbore 2020.

047A001 – Bistarac Donji 047A013 – Huskići 047A025 – Turija 047A037 – Lukavac Grad
047A002 – Bistarac Gornji 047A014 – Hrvati 047A026 – Babice 047A038 – Puračić
047A003 – Lukavac Grad 047A015 – Šikulje 047A027 – Poljice Gornje 047A039 – Turija
047A004 – Lukavac Grad 047A016 – Dobošnica 047A028 – Modrac 047A040 – Lukavac Grad
047A005 – Lukavac Grad 047A017- Kruševica 047A029 – Orahovica 047A041 – Lukavac Grad
047A006 – Lukavac Grad 047A018 – Gnojnica 047A030 – Berkovica 047A042 – Caparde
047A007 – Lukavac Grad 047A019 – Devetak 047A031 – Bikodže 047A043 – Dobošnica Gornja
047A008 – Lukavac Grad 047A020 – Puračić 047A032 – Panjik 047A044 – Poljice Donje
047A009 – Lukavac Mjesto 047A021 – Puračić 047A033 – Jaruške 047A045 – Turija
047A010 – Lukavac Mjesto 047A022 – Tabaci 047A034 – Tumare 047A046 – Lukavac Grad
047A011 – Lukavac Mjesto 047A023 – Bokavići 047A035 – Krtova 047A047 – Lukavac Mjesto
047A012 – Lukavac Mjesto 047A024 – Prokosovići 047A036 – Sižje