Kontakt

Poštovane građanke i građani,

ovaj formular je namijenjen za direktni kontakt građana i Općinske uprave. Preko ovog online obrasca možete postaviti pitanje općinskoj administraciji.

Budite slobodni da nas kontaktirate za oblasti za koje je nadležna Općina Lukavac.

Telefonski imenik:

Služba Korisnik Br. Tel.
Stručna služba Općinskog vijeća Sekretar Stručne službe OV

Izeta Bajrić

366-732
// Predsjedavajući OV

Suad Salibašić

366-730
// Edina Softić 553-253
// Fahrudin Hasanhodžić 366-745
Kabinet Načelnika Nizama Murselović 366-700
// Fax 366-703
// Općinski Načelnik

dr.sci. Edin Delić

366-701
// Sekretar organa uprave

Enes Numanović

366-726
// Savjetnik Načelnika

Adnan Kunić

366-702
// Savjetnik Načelnika

Jozo Tunjić

366-763
  Savjetnik Načelnika 366-708
// Sadija Osmanović 366-774
// Nina Mujkanović 366-708
// Hasija Imamović 366-756
Služba za investicije i poslove Mjesnih zajednica Emir Begić 366-773
// Milica Lozić 366-784
// Jakub Pištoljević 366-755
// Mirzet Cvrk 366-736
// Esed Osmanović

Belmir Hrvatović

 
Služba za komunalno-stambene poslove Pomoćnik općinskog načelnika

Mirela Bubić

366-769
// Armin Hodžić 553-501
// Mensur Šarić

Dragan Pejić

366-749
// Anela Tokić 366-741
// Dževad Hanić

Nermin Šaretović

366-768
// Maid Karić 366-784
// Suad Salihović 366-755
Služba za budžet i finansije Pomoćnik općinskog načelnika

Zuhdija Hrvatović

366-739
// Srećko Kubiček

Azra Damadžić

366-739
// Advija Imamović

Adila Ćosićkić

366-727
// Fatima Kadirić

Jasminka Krnjić

366-750
// Vasva Prelić 366-735
// Vahida Kadrić

Mubera Arapčić

366-757
Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i BIZ Pomoćnik općinskog načelnika

Emir Kasumović

366-748
// Sena Karić 366-748
// Aida Kavazović

Amra Haračić

366-733
// Mina Bleković 366-783
// Mersija Zaimović

Vehid Hodžić

366-709
// Mladenka Stjepić

Sabina Karić

366-737
// Nermina Ćosić

Jasmina Damadžić

Mirela Hodžić

Emina Ikanović

366-761
// Adi Dautović 366-738
// Zlatan Žigić 366-764
// Nurdin Hrvić

Hamzalija Srabović

366-742
// Kasim Mujagić 366-762
// Nešad Djedović

Samira Hodžić

 
// Hafija Gazetić

Ademir Hrvanović

366-765
// Haziza Kadirić 366-766
Služba za geodetske i

imovinsko-pravne poslove

Pomoćnik općinskog načelnika

Osman Mahmutović

366-713
// Sanela Redžić

Edina Mujčinović

366-710
// Ismet Hodža 366-711
// Šalter 366-712
// Mirsada Džaferović

Enida Fatušić

366-716
// Nedžad Alić 366-715
// Amra Gazibegović Subašić 366-714
// Paša Saletović

Nehrudin Mešanović

366-717
// Amir Imamović 366-718
// Osman Sivčević

Elvira Hodžić

366-719
Služba civilne zaštite Pomoćnik općinskog načelnika

Edin Hamzić

 
// Amir Sejdinović

Sejfo Halimović

553-248
// Himzo Stupar (vatrogasno) 553-663
// Nedžad Burgić

Rusmir Redžić

Ekrem Kahrić

121
// Muhidin Arapčić

Mirsad Aganović

Adnan Hodžić

Esed Kadić

Edin Karahmetović

Hajrudin Bektić

Semir Bušatlić

Mevludin Kehonjić

Zijad Memić

Sakib Omić

 553-663
Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove Pomoćnik općinskog načelnika

Esad Suljić

366-780
// Fikret Plavšić

Sena Tahirović

366-722
// Muhamed Kovačević

Zahida Nadžaković

366-724
// Amir Imamović

Sead Hodžić

366-781
// Mehmedalija Nuhić

Jasmina Dedić

Edin Kadić

366-751
// Derva Salihović 366-782
// Zahida Salihović

Nihada Bećirović

366-752
Služba za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Pomoćnik općinskog načelnika

Dino Orlić

366-779
// Nedim Mujkić

Enes Džibrić

366-720
// Muhidin Alibegović

Merisa Hamzić

366-723
// Hasiba Salibašić

Sabina Okanović

366-728
Služba za zajedničke poslove Pomoćnik općinskog načelnika

Jasminka Dugonjić

366-705
// Edin Bektić

Selmin Sadiković

Semir Imamović

Asmir Arapčić

366-744
// Asmir Fejzić

Narcisa Halilagić

366-729
// Samir Subašić 366-702
// Nihreta Frkić 366-704
// Nermina Selimović

Mirsada Karić-Tokić

Merima Omerdić

366-753
// Dževad Jusufović 366-770
Odjeljenje za internu reviziju Glavni revizor

Elsajed Fatušić

366-734
// Senada Fatušić 366-760
Općinsko pravobranilaštvo Jasminka Smajlović 366-758
// Rijad Biković 366-772
// Enisa Voloder 366-740
// Anida Bećirović 366-759
JKP Rad Lukavac 554-439
JP Veterinarska stanica Lukavac 555-058      
JZU Dom zdravlja Lukavac 553-056
JU Obdanište Lukavac 554-993
JU Javna biblioteka Lukavac 554-538
JU Centar za kulturu Lukavac 554-440
JU RTV Lukavac 553-987
JU Centar za socijalni rad Lukavac 553-831
Policijska uprava Lukavac 553-166
Općinski sud Lukavac 553-270
Crveni križ/krst općine Lukavac 554-390
Grupa za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze u općini Lukavac  554-836
Operativni centar CZ 121
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna medicinska pomoć 124
Servis „tačno vrijeme“ 125
Informacije o pretplatnicima u BiH 1182
Služba traganja i spašavanja 1262
Pomoć na cesti BIHAMK 1282
Podrška pravnim licima BH Telecom 1322
Podrška fizičkim licima BH Telecom 1444

Stručna služba općinskog načelnika

Online forma za kontakt

Važne e-mail adrese:

 • Stručna Služba Općinskog načelnika
  • kabinet-nacelnika@lukavac.ba
 • Stručna Služba Općinskog vijeća
  • sluzba-ov@lukavac.ba
 • Služba za investicije i poslove mjesnih zajednica
  • sluzba-ipmz@lukavac.ba
 • Služba za komunalno-stambene poslove
  • sluzba-ksp@lukavac.ba
 • Služba za budžet i finansije
  • sluzba-bif@lukavac.ba
 • Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i BIZ
  • sluzba-uddmbiz@lukavac.ba
 • Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
  • sluzba-gipp@lukavac.ba
 • Služba civilne zaštite
  • sluzba-cz@lukavac.ba
 • Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove
  • sluzba-plrip@lukavac.ba
 • Služba za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša
  • sluzba-uppzo@lukavac.ba
 • Služba za zajedničke poslove
  • sluzba-zp@lukavac.ba
 • Općinsko pravobranilaštvo
  • op.prav@lukavac.ba

Naša lokacija