Kontakt

Poštovane građanke i građani,

ovaj formular je namijenjen za direktni kontakt građana i Općinske uprave. Preko ovog online obrasca možete postaviti pitanje općinskoj administraciji.

Budite slobodni da nas kontaktirate za oblasti za koje je nadležna Općina Lukavac.

Telefonski imenik:

Red.

broj

 

Služba

 

Korisnik

Službeni tel. broj

fiksni, mobilni

 

Lokal

  1. Kabinet Načelnika Sekretarica 366-700 700
  2. // Općinski Načelnik 366-700 700
  3. //

Savjetnik Načelnika

Aziz Čačković

366-702

 

702
  4. //

Savjetnik Načelnika

Jozo Tunjić

366-739 739
  5. // Fax 366-703 703
  6. // Fahrudin Hasanhodžić 366-744 744
  7. // Jasminka Dugonjić 366-705 705
  8. // Sadija Osmanović 366-705 705
  9. // Senada Fatušić 366-753 753
10. // Aida Kavazović 366-756 756
11. // Asmir Fejzić 366-708 708
12. // Hasija Imamović 366-767 767
13. // Mirsada Karić – Tokić 366-756 756
14. Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Osman Mahmutović

366-713

 

713
15. // Sanela Redžić 366-710 710
16. // Ismet Hodža 366-711 711
17. // Elvira Hodžić 366-712 712
18. // Edina Mujčinović 366-710 710
19. // Mirsada Džaferović 366-714 714
20. // Nedžad Alić 366-715 715
21. // Amra Gazibegović Subašić 366-716 716
22. // Paša Saletović 366-717 717
23. // Nehrudin Mešanović 366-717 717
24. // Amir Imamović 366-718 718
25. // Osman Sivčević 366-719 719
26. Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije

 

Fikret Plavšić

 

 

 

27.   Orlić Dino 366-723 723
28.   Alibegović Muhidin 366-723 723
29.     366-722 722
30.   Nurković Admir 366-722 722
31.   Begić Enida 366-706 706
32. // Osmanović Esed 366-724 724
33. // Hodžić Samir 366-720 720
34. // Hajrudin Salibašić 366-724 724
35. // Suad Salihović 366-725 725
36. // Jakub Pištoljević 366-725 725
37. // Hasiba Salibašić 366-728 728
38. // Enes Džibrić 366-720 720
39. // Hasiba Salibašić 366-728 728
40. Općinsko vijeće Edina Softić 553-253 253
41. // Fax 366-731 731
42. //

Predsjedavajući

Općinskog vijeća

366-730 730
43. // Izeta Bajrić 366-732 732
44. Služba za inspekcijske poslove Mina Bleković 366-743 743
45. // Mehmedalija Nuhić 366-734 734
46. // Milica Lozić 366-736 736
47. // Jasmina Dedić 366-736 736
48. // Edin Kadić 366-734 734
49. // Nedim Mujkić 366-738 738
50. // Razem Nukić 366-738 738
51. // Sead Hodžić 366-745 745
52. // Amir Imamović
53. // Zahida Salihović
54. Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti

 

Esad Suljić

 

366-741

 

 

741

 

55. // Muhamed Kovačević 366-740 740
56. // Zahida Nadžaković 366-740 740
57. // Nihada Bećirović 366-707 707
58. // Esad Suljić 366-755 755
59. // Dževad Biščić 366-755 755
60.   Nurdin Hrvić 366-742 742
61. // Adi Dautović 366-746 746
62. // Sabina Karić 366-760 760
63. // Jasmina Damadžić 366-760 760
64. // Nihreta Frkić 366-704 704
65. // Nada Jeftić 366-761 761
66. // Amgijad Osmanović 366-762 762
67. // Haziza Kadirić 366-762 762
68. // Hafija Gazetić 366-763 763
69. // Ademir Hrvanović 366-763 763
70. // Azra Damadžić 366-764 764
71. // Velida Imamović 366-765 765
72. // Kasim Mujagić 366-765 765
73. // Anida Kardašević 366-766 766
74. // Mirzet Cvrk 366-766 766
75. Služba za komunalno-stambene poslove, BIZ i raseljena lica

 

Edin Hamzić

 

366-733

 

733

76. // Samira Hodžić 366-735 735
77. // Vehid Hodžić 366-709 709
78. // Mersija Zaimović 366-709 709
79. // Dževad Hanić 366-729 729
80. // Mensur Šarić 366-748 748
81. // Dragan Pejić 366-748 748
82. // Mladenka Stjepić 366-737 737
83. Služba za budžet i finansije Zuhdija Hrvatović 366-726 726
84. // Fatima Kadirić 366-750 750
85. // Jasminka Krnjić 366-750 750
86. // Advija Imamović 366-751 751
87. // Adila Ćosićkić 366-751 751
88. // Nermina Selimović

366-752

554-025

752
89. // Zumreta Osmanović 366-727 727
90. // Narcisa Halilagić 366-726 726
91. // Jasminko Gazibegović 366-754 754
92. // Zineta Karahmetović 366-757 757
93. // Vahida Kadrić 366-757 757
94. Služba za operativno-tehničke poslove Edin Bektić 366-768 768
95. // Esma Mujkić 553-501 501
96. // Amira Karić 366-769 769
97. // Hariz Redžić 366-769 769
98. // Karahmetović Mersudin 366-749 749
99. // Portirnica 369-770 770
100. // Kuhinja 369-771 771
101. // Vatrogasci 553-663 663
102. Služba civilne zaštite Emir Kasumović
103. Općinsko pravobranilaštvo Jasminka Smajlović 366-758 758
104. // Rijad Biković 366-772 772
105. // Enisa Voloder 366-759 759
106. JKP Rad Lukavac                                                     554-439
107. JP Veterinarska stanica Lukavac                              555-058      
108. JZU Dom zdravlja Lukavac                                       553-056
109. JU Obdanište Lukavac                                              554-993
110. JU Javna biblioteka Lukavac                                    554-538
111. JU Centar za kulturu Lukavac                                   554-440
112. JU RTV Lukavac                                                       553-987
113. JU Centar za socijalni rad Lukavac                           553-831
114. Policijska uprava Lukavac                                         553-166
115. Općinski sud Lukavac                                                553-270
116. Crveni križ/krst općine Lukavac                                 554-390
117. Grupa za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze u općini Lukavac  554-836
118. Operativni centar CZ 121
119. Policija 122
120. Vatrogasci 123
121. Hitna medicinska pomoć 124
122. Servis „tačno vrijeme“ 125
123. Informacije o pretplatnicima u BiH 1182
124. Služba traganja i spašavanja 1262
125. Pomoć na cesti BIHAMK 1282
126. Podrška pravnim licima BH Telecom 1322
127. Podrška fizičkim licima BH Telecom 1444

Online forma za kontakt

Važne e-mail adrese:

 

Stručna služba općinskog načelnika
kabinet-nacelnika@lukavac.ba

Stručna Služba Općinskog vijeća
sluzba-ov@lukavac.ba

Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti
sluzba-oupdd@lukavac.ba

Služba za budžet i finansije
sluzba-bif@lukavac.ba

Služba za inspekcijske poslove
sluzba-ip@lukavac.ba

Služba za komunalno-stambene poslove, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica
sluzba-ksbizrl@lukavac.ba

Služba civilne zaštite
sluzba-cz@lukavac.ba

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
sluzba-gipp@lukavac.ba

Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije
sluzba-uppi@lukavac.ba

Naša lokacija