Kontakt

Poštovane građanke i građani,

ovaj formular je namijenjen za direktni kontakt građana i Općinske uprave. Preko ovog online obrasca možete postaviti pitanje općinskoj administraciji.

Budite slobodni da nas kontaktirate za oblasti za koje je nadležna Općina Lukavac.

Telefonski imenik:

Služba Korisnik Br. Tel. Lokal
Kabinet Načelnika Sekretarica 366-700 700
// Fax 366-703 703
// Općinski Načelnik 366-701 701
// Sekretar organa uprave

Enes Numanović

366-726 726
// Savjetnik Načelnika

Aziz Čačković

366-702 702
// Savjetnik Načelnika

Jozo Tunjić

366-739 739
// Sadija Osmanović 366-774 774
// Jasminka Dugonjić 366-705 705
// Fahrudin Hasanhodžić 366-744 744
// Armin Hodžić 366-744 744
// Sena Tahirović 366-753 753
// Nedim Mujkić 366-753 753
// Asmir Fejzić 366-708 708
// Hasija Imamović 366-756 756
// Nihreta Frkić 366-704 704
Odjeljenje za internu reviziju Senada Fatušić 366-769 769
Služba za geodetske i

imovinsko-pravne poslove

Osman Mahmutović 366-713 713
// Sanela Redžić 366-710 710
// Ismet Hodža 366-711 711
// Elvira Hodžić 366-712 712
// Edina Mujčinović 366-710 710
// Mirsada Džaferović 366-714 714
// Nedžad Alić 366-715 715
// Amra Gazibegović Subašić 366-716 716
// Paša Saletović 366-717 717
// Nehrudin Mešanović 366-717 717
// Amir Imamović 366-718 718
// Osman Sivčević 366-719 719
Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije Fikret Plavšić    

 

// Dino Orlić 366-723 723
// Muhidin Alibegović 366-723 723
// Enes Džibrić 366-720 720
// Mirsada Karić Tokić 366-706 706
// Mirela Bubić    
// Enida Begić    
// Enisa Voloder    
// Jakub Pištoljević    
// Esed Osmanović 366-722 722
// Mirzet Cvrk 366-722 722
// Milica Lozić 366-724 724
// Hajrudin Salibašić 366-724 724
// Hasiba Salibašić 366-728 728
// Sabina Okanović 366-728 728
Općinsko vijeće Edina Softić 553-253 253
// Fax 366-731 731
// Predsjedavajući

Općinskog vijeća

366-730 730
// Izeta Bajrić 366-732 732
Služba za inspekcijske poslove Jasmina Dedić 366-736 736
// Mehmedalija Nuhić 366-734 734
// Derva Salihović    
// Jasmina Dedić 366-773 773
// Edin Kadić 366-734 734
// Razem Nukić    
// Sead Hodžić 062/888-570  
// Zahida Salihović    
Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti Esad Suljić 366-735 735

 

// Muhamed Kovačević 366-749 749
// Zlatan Žigić 366-749 749
// Zahida Nadžaković 366-741 741
// Nihada Bećirović 366-707 707
// Aida Kavazović 366-755 755
// Dževad Biščić 366-755 755
// Nurdin Hrvić 366-742 742
// Adi Dautović 366-746 746
// Nermina Ćosić 366-761 761
// Jasmina Damadžić 366-761 761
// Ikanović Emina 366-761 761
// Mirela Hodžić 366-761 761
// Nada Jeftić 366-764 764
// Amgijad Osmanović 366-766 766
// Haziza Kadirić 366-766 766
// Hafija Gazetić 366-765 765
// Ademir Hrvanović 366-765 765
// Velida Imamović 366-762 762
// Kasim Mujagić 366-762 762
// Anida Kardašević    
// Azra Damadžić    
// Samira Hodžić    
// Esma Mujkić    
Služba za komunalno-stambene poslove, BIZ i raseljena lica Edin Hamzić 366-733 733
// Vehid Hodžić 366-709 709
// Mersija Zaimović 366-709 709
// Dževad Hanić 366-729 729
// Suad Salihović 366-729 729
// Mensur Šarić 366-748 748
// Dragan Pejić 366-748 748
// Mladenka Stjepić 366-737 737
// Sabina Karić 366-737 737
// Mina Bleković    
Služba za budžet i finansije Zuhdija Hrvatović    
// Mubera Arapčić    
// Fatima Kadirić 366-750 750
// Jasminka Krnjić 366-750 750
// Advija Imamović 366-727 727
// Adila Ćosićkić 366-727 727
// Nermina Selimović 366-752

554-025

752
// Zumreta Osmanović 366-751 751
// Narcisa Halilagić 366-751 751
// Vasva Prelić 366-751 751
// Jasminko Gazibegović 366-754 754
// Zineta Karahmetović 366-757 757
// Vahida Kadrić 366-757 757
Služba za operativno-tehničke poslove Edin Bektić 366-768 768
// Amira Karić 553-501 501
// Mersudin Karahmetović    
// Portirnica 366-770 770
// Kuhinja 366-771 771
// Vatrogasci 553-663 663
Služba civilne zaštite Emir Kasumović 553-248 248
// Amir Sejdinović 553-248 248
// Amir Imamović 553-248 248
// Sejfo Halimović 553-248 248
Općinsko pravobranilaštvo Jasminka Smajlović 366-758 758
// Rijad Biković 366-772 772
// Izvršni postupak (Enisa) 366-740 740
// Upisničar-arhivar (Fahro) 366-759 759
JKP Rad Lukavac 554-439
JP Veterinarska stanica Lukavac 555-058      
JZU Dom zdravlja Lukavac 553-056
JU Obdanište Lukavac 554-993
JU Javna biblioteka Lukavac 554-538
JU Centar za kulturu Lukavac 554-440
JU RTV Lukavac 553-987
JU Centar za socijalni rad Lukavac 553-831
Policijska uprava Lukavac 553-166
Općinski sud Lukavac 553-270
Crveni križ/krst općine Lukavac 554-390
Grupa za pitanje evidencija iz oblasti vojne obaveze u općini Lukavac  554-836
Operativni centar CZ 121
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna medicinska pomoć 124
Servis „tačno vrijeme“ 125
Informacije o pretplatnicima u BiH 1182
Služba traganja i spašavanja 1262
Pomoć na cesti BIHAMK 1282
Podrška pravnim licima BH Telecom 1322
Podrška fizičkim licima BH Telecom 1444

Stručna služba općinskog načelnika

Online forma za kontakt

Važne e-mail adrese:

kabinet-nacelnika@lukavac.ba

Stručna Služba Općinskog vijeća
sluzba-ov@lukavac.ba

Služba za opću upravu, privredu i društvene djelatnosti
sluzba-oupdd@lukavac.ba

Služba za budžet i finansije
sluzba-bif@lukavac.ba

Služba za inspekcijske poslove
sluzba-ip@lukavac.ba

Služba za komunalno-stambene poslove, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica
sluzba-ksbizrl@lukavac.ba

Služba civilne zaštite
sluzba-cz@lukavac.ba

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
sluzba-gipp@lukavac.ba

Služba za urbanizam, prostorno planiranje i investicije
sluzba-uppi@lukavac.ba

Naša lokacija