Konačna rang lista za subvencioniranje mjesečnih karata za 2020. godinu