Komunalno, borački …

Da bi našim građanima olakšali i uštedili vrijeme, nudimo vam bazu elektronskih zahtjeva različite namjene. Svaki od njih možete ispuniti kod kuće i donijeti u šalter salu.

 

 1. Alternativni smještaj za domicilne
 2. Alternativni smještaj za raseljene
 3. Dodjela stana kojim raspolaže općina
 4. Izmjena rješenja BIZ
 5. Izrada ili nabavka ortopedskih pomagala
 6. Izuzimanje akata vezanih za stambene poslove
 7. Lijekovi, sanitetski materijal i dezinfekciona sredstva za RVI
 8. Naknada sredstava za nadgrobni spomenik
 9. Novčana pomoć za korisnike BIZ-e
 10. Obavezno zdravstveno osiguranje
 11. Obračun i isplata invalidnine – lična – lično
 12. Obračun i isplata invalidnine – lična – po punomoći
 13. Obračun i isplata invalidnine – porodična – lično
 14. Obračun i isplata invalidnine – porodična – po punomoći
 15. Otkup stana
 16. Povrat stana
 17. Preseljenje spisa
 18. Prestanak prava na porodičnu invalidninu
 19. Prevoz stvari raseljenih lica
 20. Priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i toplovodnu mrežu
 21. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – lično – PS1941
 22. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – lično
 23. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – porodično – PS1941
 24. Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak – porodično
 25. Priznavanje prava na porodičnu invalidninu
 26. Priznavanje prava RVI
 27. Priznavanje stanarskog prava
 28. Sječa stabala
 29. Taksi stajališta – za fizička lica – novi zahtjev
 30. Taksi stajališta – za fizička lica – obnova zahtjeva
 31. Taksi stajališta – za pravna lica – novi zahtjev
 32. Taksi stajališta – za pravna lica – obnova zahtjeva
 33. Troškovi dženaze za umrle korisnike BIZ-e
 34. Troškovi prevoza na liječenje
 35. Uputa na banjsko liječenje
 36. Uvjerenja vezano za stambene poslove
 37. Uvjerenje o reviziji stana
 38. Zauzimanje javne površine – reklamni pano
 39. Zauzimanje javne površine- sezonski – čestitke, cvijeće
 40. Zauzimanje javne površine