Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta općine Lukavac za 2019.godinu