Javni poziv za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika za period 01.04. do 30.09.2020.godine