Javni poziv za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika za period 01.01. do 31.03.2020.godine