Javni poziv za subvencioniranje naknade na ime zauzimanja prodajnih mjesta unutar gradske tržnice u ulici Kulina bana