Javni poziv za odabir korisnika sredstava za Poticaj zapošljavanju fizičkim licima koji prvi put registruju obrt u tekućoj 2019. godini kroz subvencioniranje troškova doprinosa penzionog osiguranja