Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje javnih parkirališta i obavljanja djelatnosti od javnog interesa “ Putevi i komunikacije” d.o.o. Lukavac