Ispravka Javnog konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja općine Lukavac u budžetskoj 2021. godini