Elaborat o granicama vodnog dobra rijeke Jale

Elaborat geodetskog snimanja i određivanja granica vodnog dobra uz vodotok II kategorije rijeke Jale u općini Lukavac i prestanak pripadnosti čestice javnog dobra.

(Zbog veličine dokumenta, isti je razdvojen u tri dijela koji se kontinuirano nastavljaju jedan na drugi)

Sve primjedbe i sugestije možete dostaviti na e-mail osman.mahmutovic@lukavac.ba ili na pisarnicu Općine Lukavac.

Elaborat će biti istaknut na zvaničnoj web starnici Općine Lukavac, 30 dana od dana objave.