4. april – Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina